Elvefiske

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03358: Elvefiske. Fangst og gjennomsnittsvekt, etter elv og fiskeslag. Førebelse tal (kg) (avslutta serie) 2002 - 2008

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
23.01.2009 10:00
Fangst:
kg
Gjennomsnittsvekt:
kg
Fangst:
31.12.
Gjennomsnittsvekt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elver i alt , Østfold i alt , Enningdalselva (Berbyelva) ,

Valgt 0 av totalt 671

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1.) Numedalslågen: Herav 9762 kg i 2002, 7900 kg i 2003,5866 kg i 2004 3094 kg i 2005 og 1821 kg i 2006 tekne med anna reiskap. 2.) Mandalselva: I tillegg vart 72 laks på 268 kg og 8 sjøaure på 18 kg tekne med anna reiskap i 2003. 3.) Figgjo: I tillegg kjem 41 laks på 120 kg i 2003. 4.) Suldalslågen: I tillegg vart 61 laks på til saman 478 kg i 2002 og 43 laks på 355 kg i 2003 satt ut i elva igjen. 5.) Rosendalselva: Medrekna Melselva. 6.) Bergselva: I tillegg kjem 50 laks på til sammen 263 kg i 2005. 7.) Reisaelva: I tillegg vart 104 laks på til saman 697 kg i 2003 og 47 laks på 392 kg i 2004 satt ut i elva igjen. 8.) Neidenelva: Herav 3054 kg i 2002, 2489 kg i 2003, 1233 kg i 2004, 1021 kg i 2005 og 1105 kg i 2006 tekne med kastenot. Fangst på finsk side er ikkje medrekna. 9.) Tana m/bielvar: Herav 53540 kg laks og 460 kg sjøaure i 2002, 52858 kg laks og 708 kg sjøaure i 2003, 21489 kg laks og 540 kg sjøaure i 2004, 21553 kg laks og 468 kg sjøaure i 2005 og 21070 kg laks og 282 kg sjøaure i 2006 tekne med garn. Fangstmengden er berekna. Fangst på finsk side er ikkje medrekna. 10.) Transfarelva: Medrekna Tverrelva i 2002.