03358: Elvefiske. Fangst og gjennomsnittsvekt, etter elv og fiskeslag. Førebelse tal (kg) (avslutta serie) 2002 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

elv

Totalt 671 Valgte

Søk

fiskeslag Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.01.2009
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Måleenhet
Fangst:
kg
Gjennomsnittsvekt:
kg
Referansetid
Fangst:
31.12.
Gjennomsnittsvekt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

1.) Numedalslågen: Herav 9762 kg i 2002, 7900 kg i 2003,5866 kg i 2004 3094 kg i 2005 og 1821 kg i 2006 tekne med anna reiskap. 2.) Mandalselva: I tillegg vart 72 laks på 268 kg og 8 sjøaure på 18 kg tekne med anna reiskap i 2003. 3.) Figgjo: I tillegg kjem 41 laks på 120 kg i 2003. 4.) Suldalslågen: I tillegg vart 61 laks på til saman 478 kg i 2002 og 43 laks på 355 kg i 2003 satt ut i elva igjen. 5.) Rosendalselva: Medrekna Melselva. 6.) Bergselva: I tillegg kjem 50 laks på til sammen 263 kg i 2005. 7.) Reisaelva: I tillegg vart 104 laks på til saman 697 kg i 2003 og 47 laks på 392 kg i 2004 satt ut i elva igjen. 8.) Neidenelva: Herav 3054 kg i 2002, 2489 kg i 2003, 1233 kg i 2004, 1021 kg i 2005 og 1105 kg i 2006 tekne med kastenot. Fangst på finsk side er ikkje medrekna. 9.) Tana m/bielvar: Herav 53540 kg laks og 460 kg sjøaure i 2002, 52858 kg laks og 708 kg sjøaure i 2003, 21489 kg laks og 540 kg sjøaure i 2004, 21553 kg laks og 468 kg sjøaure i 2005 og 21070 kg laks og 282 kg sjøaure i 2006 tekne med garn. Fangstmengden er berekna. Fangst på finsk side er ikkje medrekna. 10.) Transfarelva: Medrekna Tverrelva i 2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken