Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Videregående opplæring
08947: Elever, lærlinger, lærekandidater og deltakere i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter kjønn, alder og skoleslag 2006 - 2017
09378: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram (F) 2010 - 2017
09377: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter kurstrinn og studieretning/utdanningsprogram 2011 - 2017
09236: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter kjønn og innvandringskategori 2004 - 2017
09382: Andel 16-18 åringer som er elever, lærlinger eller lærekandidater i videregående opplæring, etter innvandringskategori og kjønn (prosent) 2010 - 2017
06382: Elever og lærlinger i videregående opplæring, etter kjønn og utdanningsprogram 2010 - 2017
05958: Elever og lærlinger i videregående opplæring, med innvandrerbakgrunn, etter kjønn (F) 2005 - 2017
05363: Elever i videregående opplæring, etter alder (F) 2001 - 2017
05430: Elever i videregående opplæring, etter kurstrinn og studieretning/utdanningsprogram 2001 - 2017
05326: Elever i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram og skolen sitt eierforhold (F) 2001 - 2017
Lærlinger
05364: Lærlinger, etter kjønn og studieretning/utdanningsprogram 2003 - 2017
05376: Lærlinger, etter alder (F) 2003 - 2017
Fullførte utdanninger
09012: Avlagte fag- og svenneprøver, etter elevens alder, læreform og resultat 1998-1999 - 2016-2017
09336: Fullførte utdanninger i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter elevens kjønn og resultat 2010-2011 - 2016-2017
Folkehøgskoler
09014: Folkehøgskoler. Elever fra forrige skoleår, etter alder, kjønn og resultat (F) 2009-2010 - 2016-2017
05352: Folkehøgskoler, langkurs. Elever fra forrige skoleår, etter alder og fullført/avbrutt utdanning (F) 2005 - 2017
04556: Folkehøgskoler, langkurs. Elever per 1. oktober, etter bostedsfylke og alder (F) 2005 - 2017
05336: Folkehøgskoler, langkurs. Søkere, etter kjønn og alder (F) 2005 - 2017
KOSTRA
06942: C1. Konsern - Videregående opplæring - nøkkeltall (F) 1999 - 2017
06939: C1. Konsern - Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) 2007 - 2017
06428: C. Videregående opplæring - nøkkeltall (F) 1999 - 2017
06426: C. Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) 1999 - 2017
06805: C. Videregående opplæring - tjenestetall - grunnlagsdata (F) 1999 - 2017
06401: C. Videregående opplæring - kvalitet (F) 2000 - 2017
06414: Videregående opplæring - skoler (V) 2001 - 2017
KOSTRA - ny tabellstruktur
11896: Kommunefakta for videregående opplæring (F) 2015 - 2016
11902: Samlede utgifter til videregående utdanning i fylkeskommunen (F) 2015 - 2016
11913: Driftsutgifter per bruker i videregående opplæring, etter art og funksjon (F) 2015 - 2016
11915: Antall skoler og elever i videregående opplæring, etter eierforhold (F) 2015 - 2017
11895: Personer i videregående opplæring, etter bostedsfylke (F) 2015 - 2017
11899: Personer i videregående opplæring, etter skolefylke/læreplassfylke (F) 2015 - 2017
11901: Ungdom 16-18 år i videregående opplæring, etter innvandringsbakgrunn og utdanningsstatus (F) 2015 - 2017
11914: Gjennomføring i videregående opplæring, etter utdanningsprogram og gjennomføringstid (F) 2015 - 2016
11894: Overganger i videregående opplæring, etter utdanningsprogram forrige år og utdanningprogram i år (F) 2015 - 2017
11900: Årsverk i videregående opplæring (F) 2015 - 2016
Avslutta tidsserier
06481: Lærekandidater i videregående opplæring (F) (avslutta serie) 2006 Revidert - 2015
05354: Folkehøgskoler. Elever som fullførte eller avbrøt en utdanning, etter kjønn og statsborgerskap (avslutta serie) 2004 - 2015
05347: Elever i teknisk fagskole, etter linje. Foreløpige tall (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05350: Elever i teknisk fagskole. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05372: Elever i videregående opplæring, etter kjønn, kurstrinn og studieretningstype (F) (avslutta serie) 2001 - 2005 Revidert
05390: Avlagte fag- og svenneprøver, etter kjønn, alder og resultat. Foreløpige tall (avslutta serie) 2002-2003 - 2011-2012
05194: Elever i videregående opplæring, etter kjønn og kurstrinn (F) (avslutta serie) 2001 - 2005 Revidert
05383: Elever i videregående opplæring, etter kjønn og studieretning (avslutta serie) 2001 - 2005 Revidert
05391: Avlagte fag- og svenneprøver, etter kjønn. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2002-2003 - 2011-2012
05388: Avlagte fag- og svenneprøver, etter studieretning og resultat. Foreløpige tall (avslutta serie) 2002-2003 - 2011-2012
05359: Elever i videregående opplæring med innvandrerbakgrunn, etter bostedsfylke og innvandringskategori (F) (avslutta serie) 2001 - 2005 Revidert
05950: Studenter i fagskole, etter linje og skoleslag (avslutta serie) 2005 - 2005 Revidert
05373: Voksne i tilrettelagte tilbud, etter studieretning. Foreløpige tall (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
04558: Folkehøgskoler, langkurs. Elever, etter kjønn, alder, statsborgerskap og skolefylke (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05960: Elever, lærlinger, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kjønn, alder og utdanningsinstitusjon. Foreløpige tall (avslutta serie) 2005 - 2011
05601: Elever, lærlinger, studenter og deltakere i videregående opplæring, etter kjønn, alder og utdanningsinstitusjon (avslutta serie) 2004 - 2010
05389: Lærlinger, etter kjønn, alder og studieretning. Foreløpige tall (avslutta serie) 2003 - 2012
05374: Lærlinger og nye lærlinger, etter kjønn. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2003 - 2012
05459: C1. Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005
05460: C2. Videregående opplæring - elever, lærlinger og personell - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005
04919: C. Videregående opplæring - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2005
06033: C3. Videregående opplæring - resultater, overganger og gjennomstrømning - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005
05461: Videregående opplæring, etter skole (avslutta serie) 1999 - 2005
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken