Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Langtidssykemeldte
11026: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter utdanningsnivå, kjønn og arbeids- og stønadssituasjon fem år etter sykemeldingsperioden (prosent) 2010 - 2013
11127: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene, etter utdanningsnivå og kjønn 2006-2010 - 2009-2013
11128: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene, etter innvandringskategori/landbakgrunn og kjønn 2006-2010 - 2009-2013
11025: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter alder, kjønn og arbeids- og stønadssituasjon fem år etter sykemeldingsperioden (prosent) 2010 - 2013
11125: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene, etter alder og kjønn 2006-2010 - 2009-2013
11028: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter alder, kjønn og arbeidstilknytning i femårsperioden etter 2006-2010 - 2009-2013
11027: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og arbeids- og stønadssituasjon fem år etter sykemeldingsperioden (prosent) 2010 - 2013
11030: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og arbeidstilknytning i utfallsperioden 2006-2010 - 2009-2013
11029: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter utdanningsnivå, kjønn og arbeidstilknytning i utfallsperioden 2006-2010 - 2009-2013
Mottakere av økonomisk sosialhjelp
11058: Gjennomsnittlig beregnet arbeidstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter år i perioden og antall kalenderår med sosialhjelp i minst en måned (timer) 2006-2010 - 2009-2013
10827: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og antall år med sosialhjelpsmottak 2006-2010 - 2009-2013
10845: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn og antall år med sosialhjelpsmottak 2006-2010 - 2009-2013
10911: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og antall år med sosialhjelpsmottak 2006-2010 - 2009-2013
10960: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og antall og varighet av mottak 2006-2010 - 2009-2013
10961: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn og antall og varighet av mottak 2006-2010 - 2009-2013
10962: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og antall og varighet av mottak 2006-2010 - 2009-2013
10963: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter beregnede arbeidstimer i siste år i perioden og antall år med sosialhjelp 2006-2010 - 2009-2013
11060: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter antall år med arbeid i perioden og antall kalenderår i perioden med sosialhjelp i minst en måned 2006-2010 - 2009-2013
11061: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og antall år med arbeid i perioden 2006-2010 - 2009-2013
11062: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn og antall år med arbeid i perioden 2006-2010 - 2009-2013
11063: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunnkjønn og antall år med arbeid i perioden 2006-2010 - 2009-2013
11064: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn, år i perioden og stønadssituasjon i perioden (prosent) 2006-2010 - 2009-2013
11065: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn, år i perioden og stønadssituasjon i perioden (prosent) 2006-2010 - 2009-2013
11066: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn, år i perioden og stønadssituasjon i perioden (prosent) 2006-2010 - 2009-2013
11067: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden 2006-2010 - 2009-2013
11068: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden 2006-2010 - 2009-2013
11069: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden 2006-2010 - 2009-2013
11070: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter antall år med sosialhjelp og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden 2006-2010 - 2009-2013
Mottakere av arbeidsavklaringspenger
11048: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang og overført/ny tilgang 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11049: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang, kjønn og alder 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11050: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang, kjønn og utdanningsnivå 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11051: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11052: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang og arbeid/ikke arbeid i året før første år i perioden 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11053: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgangsår, antall år etter avgang, overført/ny tilgang og aktivitet i det påfølgende året (prosent) 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11054: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, etter etter antall år i arbeid og overført/ny tilgang 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11055: Mottakere av arbeidsavklaringspenger med avgang første år i perioden, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, overført/ny tilgang og arbeid/ikke arbeid i året før (prosent) 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11056: Mottakere av arbeidsavklaringspenger med avgang første år i perioden, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, overført/ny tilgang og varighet av mottak av arbeidsavklaringspenger (prosent) 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11057: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, avgangsår, overført/ny tilgang, kjønn og alder (prosent) 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11071: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, avgangsår, overført/ny tilgang, kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11072: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, avgangsår, overført/ny tilgang, kjønn, og innvandringskategori/landbakgrunn (prosent) 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11073: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår og overført/ny tilgang 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11074: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår og arbeid/ikke arbeid i året før referanseåret 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11075: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår og varighet av AAP-mottak 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11076: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår, kjønn og alder 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11077: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår, kjønn og utdanningsnivå 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11078: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11079: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter kombinasjoner av arbeid og uføretrygd, avgangsår, overført/ny tilgang og antall år etter avgang 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
11129: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter kombinasjoner av arbeid og uføretrygd, avgangsår, overført/ny tilgang og varighet av AAP-mottak 2010-2014 2010-2014 - 2010-2014
Mottakere av uføretrygd
11096: Mottakere av uføretrygd med avgang året etter, etter type avgang, år, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013
11097: Mottakere av uføretrygd med avgang året etter, etter type avgang, år, kjønn og utdanningsnivå 2006-2010 - 2009-2013
11098: Mottakere av uføretrygd med avgang året etter, etter type avgang, år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
11099: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i årene før, år, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013
11100: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i årene før, år, kjønn og utdanningsnivå 2006-2010 - 2009-2013
11101: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i årene før, år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
11102: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser i årene før, år, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013
11103: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser i årene før, år, kjønn og utdanningsnivå 2006-2010 - 2009-2013
11104: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser i årene før, år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
11105: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i de fire årene før i perioden før, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013
11106: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i fireårsperioden før, kjønn og utdanningsnivå 2006-2010 - 2009-2013
11107: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i fireårsperioden før, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
11108: Uføretrygdede med arbeid året etter, etter år, gradert/ikke-gradert uføretrygd, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013
11109: Uføretrygdede med arbeid året etter, etter år, gradert/ikke-gradert, kjønn og utdanningsnivå 2006-2010 - 2009-2013
11110: Uføretrygdede med arbeid året etter, etter år, gradert/ikke-gradert, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
11111: Nye mottakere av uføretrygd første år i perioden med arbeid i første år og de påfølgende årene, etter år, gradert/ikke-gradert uføretrygd, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013
11112: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden med arbeid i året før, etter år, gradert/ikke-gradert uføretrygd, kjønn og utdanningsnivå 2006-2010 - 2009-2013
11113: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden med arbeid i året før, etter år, gradert/ikke-gradert uføretrygd, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
11114: Uføretrygdede som mottok sosialhjelp, etter år, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013
11115: Uføretrygdede som mottok sosialhjelp, etter år, kjønn og utdanningsnivå 2006-2010 - 2009-2013
11116: Uføretrygdede som mottok sosialhjelp, etter år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken