08320: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og alder (F) 2000K2 - 2017K4
08321: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og næring (SN2007) (F) 2008K1 - 2017K4
03218: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og alder (prosent) (K) 2000K2 - 2017K4
07905: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (K) 2008K1 - 2017K4
08322: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og fingruppert næring (SN2007) 2008K1 - 2017K4
08323: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedskommune og kjønn (K) 2000K2 - 2017K4
08720: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og type sykefravær (prosent) 2000K2 - 2017K4
07869: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og type sykefravær (prosent) 2001 - 2017
09665: Sykefravær, etter kjønn og type sykefravær. Sesongjustert og ikke-sesongjustert (prosent) 2000K2 - 2017K4
09040: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og sektor (prosent) 2008K1 - 2017K4
09041: Sykefravær for arbeidstakere, etter arbeidsstedsfylke og kjønn (prosent) (F) 2008K1 - 2017K4
10989: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og alder (prosent) 2015K1 - 2017K4
08679: Sykefravær ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), etter kjønn (prosent) 1972 - 2017
11122: Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter bostedskommune og kjønn (K) 2015K1 - 2017K4
11176: Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter bostedsfylke, kjønn og næring (SN2007) (F) 2015K1 - 2017K4
11177: Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter bostedsfylke, kjønn og alder (F) 2015K1 - 2017K4
Avslutta tidsserier for legemeldt sykefravær
08724: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og næring (SN2002) (F) (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4
08752: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og fingruppert næring (SN2002) (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4
03217: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og næring (SN2002) (prosent) (K) (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4
03386: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter næring (SN2002) og bedriftsstørrelse (avslutta serie) 2001 - 2008
06509: Legemeldt sykefravær, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie) 2002K4 - 2008K4
06798: Legemeldt sykefravær, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie) 2000K2 - 2002K3
06433: Legemeldte sykefraværstilfeller som er aktive i kvartalet, etter kjønn, varighet og alder (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4
06432: Legemeldte sykefraværstilfeller som er aktive i kvartalet, etter kjønn, varighet og næring (SN2002) (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4
Avslutta tidsserier for egenmeldt og legemeldt sykefravær
04716: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2002) og type sykefravær (prosent) (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4
04717: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2002) og type sykefravær (prosent) (avslutta serie) 2001 - 2008
08821: Sykefravær for arbeidstakere, etter varighet i kvartalet og type sykefravær (avslutta serie) 2001K4 - 2014K4
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken