Strukturen i jordbruket

Husdyr
11507: Husdyr, etter husdyrslag (F) 1969 - 2017
05984: Husdyr, etter husdyrslag 1969 - 2017
06447: Husdyr, etter husdyrslag (K) 1969 - 2017
05985: Husdyr per jordbruksbedrift, etter husdyrslag (F) 2000 - 2017
05986: Husdyr per jordbruksbedrift, etter husdyrslag og jordbruksareal i drift 2000 - 2017
Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag
05979: Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag, etter jordbruksareal i drift 2000 - 2017
11583: Jordbruksbedrifter med forskjellige husdyr (F) 1969 - 2017
06459: Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag (K) 1969 - 2017
Jordbruksareal
11506: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) (F) 1969 - 2017
05982: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) 1969 - 2017
06462: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) (K) 1969 - 2017
04496: Jordbruksareal i drift (dekar) (F) 1969 - 2017
04500: Jordbruksareal per jordbruksbedrift (dekar) (F) 1969 - 2017
05983: Jordbruksareal, etter bruken og bruksstorleik (dekar) 2000 - 2017
03312: Jordbruksbedrifter (F) 1969 - 2017
11582: Jordbruksbedrifter i alt og jordbruksbedrifter med forskjellige jordbruksvekstar (F) 1969 - 2017
08646: Jordbruksbedrifter i alt og jordbruksbedrifter med ymse vekstar (K) 1969 - 2017
03313: Jordbruksbedrifter, etter jordbruksareal i drift (F) 1969 - 2017
05981: Jordbruksbedrifter med ymse vekstar og gjennomsnittleg areal, etter jordbruksareal i drift 2000 - 2017
05980: Jordbruksbedrifter, etter vekstar og gjennomsnittleg areal (F) 2000 - 2017
Jordbruksbedrifter (gardsbruk) og personlege brukarar (gardbrukarar)
05988: Jordbruksbedrifter, etter brukartype (F) 1999 - 2017
05971: Jordbruksbedrifter, etter brukartype og jordbruksareal i drift 1999 - 2017
05972: Jordbruksbedrifter, etter kjønn på referanseperson og brukartype 1999 - 2017
05976: Personlege brukarar, etter kjønn og gjennomsnittsalder (F) 1999 - 2017
05977: Personlege brukarar, etter kjønn, gjennomsnittsalder og jordbruksareal i drift 1999 - 2017
05974: Personlege brukarar, etter alder (F) 1999 - 2017
05975: Personlege brukarar, etter alder og jordbruksareal i drift 1999 - 2017
Avslutta tidsserier
05978: Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag (F) (avslutta serie) 2000 - 2016
06016: Jordbruksbedrifter, etter driftsform (avslutta serie) 2000 - 2009
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken