Alle overnattingsbedrifter
08401: Alle overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) 2005M01 - 2018M01
09374: Alle overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter overnattingsmåte og gjestene sitt bustadland 2010M01 - 2018M01
Hotell
03614: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom (F) 1985M01 - 2018M01
08339: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom. Årlege tal (F) 1985 - 2017
08344: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Komne gjester, etter gjestene sitt bustadland (F) 1985M01 - 2018M01
08402: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) 1985M01 - 2018M01
08403: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter formål med hotellopphaldet (F) 1986M01 - 2018M01
06212: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Utleigde rom (F) 1985M01 - 2018M01
03615: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Losjiomsetning (1 000 kr) (F) 1992M01 - 2018M01
03616: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom (F) 1985M01 - 2018M01
06211: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Losjiomsetning per tilgjengeleg rom og omsetning. Hittil i år (kr) (F) 1992M01 - 2018M01
03706: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom. Hittil i år (F) 1986M01 - 2018M01
Campingplassar
03618: Campingplassar. Kapasitet (F) 1998M01 - 2018M01
08353: Campingplassar. Kapasitet. Årlege tal (F) 1998 - 2017
08404: Campingplassar. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) 2005M01 - 2018M01
08405: Campingplassar. Overnattingar, etter overnattingsmåte (F) 2005M01 - 2018M01
05444: Campingplassar. Sesongkontraktar (F) 2005M01 - 2018M01
Hyttegrender
03622: Hyttegrender. Kapasitet (F) 1998M01 - 2018M01
08352: Hyttegrender. Kapasitet. Årlege tal (F) 1998 - 2017
08406: Hyttegrender. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) 2009M01 - 2018M01
Vandrarheimar
08407: Vandrarheimar. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland 1999M01 - 2018M01
Avslutta tidsserier
03620: Campingplassar. Sesongkontraktar (avslutta serie) 1998M01 - 2005M01
03619: Campingplassar. Overnattingar, etter overnattingsmåte (avslutta serie) 1998M01 - 2005M01
03722: Campingplassar. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) 1998M01 - 2005M01
03621: Hyttegrender. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) 1998M01 - 2005M01
05441: Hyttegrender. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) (avslutta serie) 2005M01 - 2011M07
08095: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02
08096: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02
08097: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter formål med hotellopphaldet (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02
08098: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Utleigde rom (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02
08099: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02
08100: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom. Hittil i år (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02
08102: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Losjiomsetning og losjiomsetning per tilgjengeleg rom. Hittil i år (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken