Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Deltakelse i organisasjoner
09130: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) 2011 - 2017
09131: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) 2011 - 2017
09132: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) 2011 - 2017
09133: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) 2011 - 2017
09134: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) 2011 - 2017
09135: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter alder og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
09136: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
Organisasjonsmedlemskap
09137: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) 2011 - 2017
09138: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) 2011 - 2017
09139: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) 2011 - 2017
09140: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) 2011 - 2017
09141: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) 2011 - 2017
09142: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter alder og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
09143: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
Religiøs tilhørighet og deltakelse
09144: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og alder 2011 - 2017
09145: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter landsdel 2011 - 2017
09146: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter familiefase 2011 - 2017
09147: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk 2011 - 2017
09148: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter økonomisk status 2011 - 2017
09149: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter alder og utdanningsnivå 2011 - 2017
09150: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå 2011 - 2017
Sosialt nettverk
09151: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) 2011 - 2017
09152: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) 2011 - 2017
09153: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) 2011 - 2017
09154: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) 2011 - 2017
09155: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) 2011 - 2017
09156: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, ettar alder og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
09157: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
Mellommenneskelig tillit
09158: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (gjennomsnittsskår) 2011 - 2017
09160: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter landsdel (gjennomsnittsskår) 2011 - 2017
09161: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter familiefase (gjennomsnittsskår) 2011 - 2017
09159: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (gjennomsnittsskår) 2011 - 2017
09162: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter økonomisk status (gjennomsnittsskår) 2011 - 2017
09163: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter alder og utdanningsnivå (gjennomsnittsskår) 2011 - 2017
09164: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (gjennomsnittsskår) 2011 - 2017
Politisk deltakelse
09193: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) 2011 - 2017
09194: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) 2011 - 2017
09195: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) 2011 - 2017
09196: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) 2011 - 2017
09197: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) 2011 - 2017
09198: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, ettar alder og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
09199: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
Avslutta tidsserier
05962: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
06020: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
06019: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
06018: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
06031: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter sosioøkonomisk status (prosent) (avslutta serie) 2001 - 2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken