Prisindeks for nye boliger

Eneboliger
11386: Prisindeks for nye boliger 1989K1 - 2017K4
09061: Prisindeks for nye eneboliger (2015=100) 1989 - 2015
Flerbolighus
Avslutta tidsserier
03136: Prisindeks for nye eneboliger (2000=100) (avslutta serie) 1989K1 - 2009K2
07562: Prisindeks for nye eneboliger (2015=100) (avslutta serie) 1989K1 - 2016K2
10988: Prisindeks for nye flerboliger (avslutta serie) 2011K1 - 2016K2
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken