Norsk mediebarometer

11555: Bruk av digitale spill, etter kjønn, alder og utdanning 2016 - 2017
04499: Andel papiravislesere og minutter brukt til papiravislesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1991 - 2017
11556: Andel som har brukt tradisjonelle medier og internettmedier en gjennomsnittsdag, etter type medium 2016 - 2017
05242: Andel som har brukt ulike elektroniske tilbud og antall private telefonsamtaler en gjennomsnittsdag 1995 - 2017
05244: Andel som har tilgang til ulike medier og elektroniske tilbud i hjemmet (prosent) 1991 - 2017
04501: Andel boklesere og minutter brukt til boklesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1991 - 2017
04519: Andel som har brukt Internett og minutter brukt til Internett en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1997 - 2017
04517: Andel fjernsynsseere og minutter brukt til fjernsynsseing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1991 - 2017
04487: Andel som har brukt massemedier en gjennomsnittsdag (prosent) 1991 - 2017
05243: Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittlig uke (prosent) 1994 - 2017
05240: Andel lyttere til lydmedier og minutter brukt til slik lytting en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1991 - 2017
04502: Andel radiolyttere og minutter brukt til radiolytting en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1991 - 2017
05238: Andel lesere av tegneserieblad og minutter brukt til slik lesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1991 - 2017
05239: Andel tidsskriftlesere og minutter brukt til tidsskriftlesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1991 - 2017
05237: Andel ukebladlesere og minutter brukt til ukebladlesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1991 - 2017
05241: Andel som har brukt videomedier, og minutter brukt til slikt en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning 1991 - 2017
04495: Tid brukt til ulike massemedier en gjennomsnittsdag (minutter) 1991 - 2017
Avslutta tidsserier
04518: Andel som har brukt hjemme-PC og minutter brukt til hjemme-PC en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning (avslutta serie) 1994 - 2014
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken