Overdragelser av landbrukseiendommer

09003: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type og kjønn på ny eier (F) 2006 - 2016
09004: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type omsetning og kjønn på ny eier 2006 - 2016
08999: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter kjøpesum (F) 2006 - 2016
07012: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer (F) 2006 - 2016
08998: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg (kr) (F) 2006 - 2016
08588: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter størrelsen på eid jordbruksareal og produktivt skogareal (kr) 2006 - 2016
Avslutta tidsserier
07007: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på eid jordbruksareal (avslutta serie) 2006 - 2008
07011: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på produktivt skogareal (avslutta serie) 2006 - 2008
07013: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter sentralitet/næringstilknytning og størrelsen på eid jordbruksareal (kr) (avslutta serie) 2006 - 2008
07014: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter sentralitet/næringstilknytning og størrelsen på produktivt skogareal (kr) (avslutta serie) 2006 - 2008
07015: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter størrelsen på eid jordbruksareal og produktivt skogareal (kr) (avslutta serie) 2006 - 2008
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken