Norsk kulturbarometer

05300: Avstand til nærmeste lokale/sted hvor ulike kulturtilbud er jevnlig tilgjengelig (prosent) 1991 - 2016
05286: Besøk på ulike kulturtilbud, siste 12 måneder (prosent) 1991 - 2016
05295: Besøk på utstilling av billedkunst eller kunsthåndverk, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016
05582: Besøk på kulturfestivaler, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder 2004 - 2016
05298: Besøk på idrettsarrangement, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016
05297: Besøk på folkebibliotek, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016
05296: Besøk på museum, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016
05285: Benyttet ulike kulturtilbud, siste 12 måneder (prosent) 1991 - 2016
05287: Besøk på kino, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016
05289: Besøk på opera eller operette, etter alder, kjønn og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016
05290: Besøk på ballett- eller danseforestilling, etter alder, kjønn og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016
05292: Besøk på konsert, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016
05288: Besøk på teater, musikal eller revy, etter alder, kjønn og utdanning, siste 12 måneder 1991 - 2016
05583: Deltakelse på tros- eller livssynsmøter, etter kjønn, alder og utdanning, siste 12 måneder (prosent) 1994 - 2016
05299: Interesse for å bruke ulike kulturtilbud (prosent) 1994 - 2016
05301: Deltakelse i ulike kulturaktiviteter (prosent) 1991 - 2016
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken