07301: Kjørelengder, etter kjøretøytype 2005 - 2017
07302: Kjørelengder, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy 2005 - 2017
07304: Kjørelengder, etter kjøretøytype og alder 2005 - 2017
07305: Kjørelengder, etter kjøretøytype og alder. Gjennomsnitt per kjøretøy 2005 - 2017
07306: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke (F) 2005 - 2017
07307: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Gjennomsnitt per kjøretøy (F) 2005 - 2017
07308: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype 2005 - 2017
07311: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Gjennomsnitt per kjøretøy 2005 - 2017
07947: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype, drivstofftype og alder 2005 - 2017
07946: Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype, drivstofftype og alder. Gjennomsnitt per kjøretøy 2005 - 2017
08515: Kjørelengder for norske og utenlandske kjøretøyer i Norge, etter kjøretøytype (mill. km) 2009 2009 - 2009
08519: Kjørelengder i Norge og utlandet for norske kjøretøyer, etter kjøretøytype, drivstofftype og alder (mill. km) 2009 2009 - 2009
08516: Kjørelengder for norske og utenlandske kjøretøyer i Norge, etter kjøretøytype og veitype (mill. km) 2009 2009 - 2009
08740: Kjørelengder, etter eierens bostedskommune (mill. km) (K) 2010 - 2017
08741: Kjørelengder, etter eierens bostedskommune. Gjennomsnitt per kjøretøy (K) 2010 - 2017
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken