Bruk av IKT i offentlig sektor

Strategi
12019: IKT-strategier (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
Systemer og funksjoner
12029: Forventede endringer ved innføring av nye IKT-systemer (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2013 - 2018
12030: Endringer som følge av IKT-prosjekter, etter endringsgrad (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2008 - 2018
12031: Ivaretakelse av IKT-funksjoner, etter grad av outsourcing (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2012 - 2018
Tjenester
10609: Bruk av nettskytjenester, etter type og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2012 - 2018
12032: Bruk av nettskytjenester, etter type og antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
10610: Bruk av sosiale medier, etter type og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2012 - 2018
12033: Bruk av sosiale medier, etter type og antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
10846: Formål med bruk av sosiale medier, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2015 - 2018
12034: Formål med bruk av sosiale medier, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
10611: Hindringer for utvikling av elektroniske tjenester, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2013 - 2018
12036: Hindringer for utvikling av elektroniske tjenester, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
12037: Tjenester som tilbys digitalt (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
IKT-kompetanse
10860: Rekruttering av IKT-spesialister, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2014 - 2018
12038: Rekruttering av IKT-spesialister, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
Innkjøp og økonomi
10854: Innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2015 - 2018
12039: Innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
12040: IKT-utgifter. Gjennomsnitt.(Fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
Sikkerhet
10859: IKT-sikkerhetsproblemer i løpet av det siste året (Statlige virksomheter) 2008 - 2018
10855: Tiltak for IKT-sikkerheten (Statlige virksomheter) 2004 - 2018
10852: Tiltak/rutiner ved administrasjon av IKT-sikkerheten, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter 2013 - 2018
12041: Tiltak/rutiner ved administrasjon av IKT-sikkerheten, etter sysselsettingsgruppe (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
12042: Tiltak som del av internkontroll for informasjonssikkerhet (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 2018 - 2018
Avslutta tidsserier
10619: Statlige virksomheter. IKT-strategier (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2017
09669: Statlige virksomheter. Aktiviteter ved elektroniske innkjøp (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2013
09670: Statlige virksomheter. Anvendelse av IT-systemer (prosent) (closed series) 2008 - 2017
09671: Statlige virksomheter. Tilbud av elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2013
09674: Statlige virksomheter. Bruk av tjenester fra nettskyen (prosent) (avslutta serie) 2012 2012 - 2012
05875: Foretak, etter graden av tilgjengelige elektroniske skjemaer/blanketter (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005
05646: Foretak med beslutningsansvar som deltok i undersøkelsen IKT Staten (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05206: Foretak med endringer på utvalgte områder som følge av IT-prosjekter, etter graden av endring (prosent) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05880: Foretak med endringer på utvalgte områder som følge av IT-prosjekter, etter graden av endring (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005
05177: Foretak med tilbud om ulike elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05178: Foretak som anvender ulike typer IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05873: Foretak som forventer gevinst ved innføring av nye IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
05884: Foretak som har en IT-strategi som er oppdatert i løpet av de to siste årene (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005
05179: Foretak som har iverksatt ulike sikkerhetstiltak (prosent) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05204: Foretak som har nettilknytning til administrasjonen med hastighet på inn/ut, etter båndbredde (prosent) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05180: Foretak som har sikkerhetssystemer ved kommunikasjon med foretakenes hjemmesider, etter system (prosent) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
06342: Endringer på utvalgte områder som følge av IT-prosjekter. Andelen foretak, etter graden av endring (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2007
06238: Foretak som forventer å ta ut gevinsten ved innføring av nye IT-systemer på utvalgte områder (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2007
06236: Foretak som gjennomfører ulike aktiviteter elektronisk ved innkjøp av varer og/eller tjenester, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006 2006 - 2006
06225: Håndtering av IT-sikkerhet og personopplysninger. Foretak, etter sysselsettingsgrupper (prosent) (avslutta serie) 2006 2006 - 2006
05879: Foretak som har iverksatt ulike sikkerhetstiltak (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2006
06244: Foretak som har med ulike områder i en oppdatert IT-strategi (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2007
05876: Foretak som benytter 'open source software' (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2007
06237: Foretak som har en IT-strategi som er oppdatert i løpet av de to siste årene, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2007
06235: Tilgang og bruk av elektroniske skjemaer (prosent) (avslutta serie) 2006 2006 - 2006
05878: Foretak som har vært utsatt for ulike typer problemer i løpet av det siste året (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2006
05877: Foretak som anvender ulike typer IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005
05874: Foretak med tilbud om ulike elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
06228: Foretak som bruker elektroniske forretningsprosesser ved innkjøp (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2007
06234: Foretak som har fullmakt til å ta avgjørelser på de områdene som kartlegges i undersøkelsen, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006 2006 - 2006
10194: Statlige virksomheter. IKT-utgifter, etter næring (SN2007) (mill. kr) (avslutta serie) 2011 - 2012
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken