Bruk av IKT i næringslivet

Internettilknytning
10970: Private føretak. Internettilknytning etter beste teknologi, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2017
10971: Private føretak. Internettilknytning etter høgaste hastigheit, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2017
E-handel
10974: Private føretak. Elektronisk handel, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2010 - 2016
10979: Private føretak. Hindringar for nettsal, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2012 - 2016
Elektronisk deling av informasjon
10980: Private føretak. Bruk av dataprogram ved automatisert deling av informasjon innanfor føretaket, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2012 - 2017
10981: Private føretak. Elekronisk deling av informasjon om mottatte salsordrar innanfor føretaket, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2012
10982: Private føretak. Elektronisk deling av informasjon om sende kjøpeordrar innanfor føretaket, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2012
10983: Private føretak. Elektronisk utveksling av informasjon med andre, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2012
Kommunikasjon
10975: Private føretak. Formål med eiga heimeside, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2017
10976: Private føretak. Kontakt med offentlege styresmakter via Internett, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2010 - 2012
10977: Private føretak. Bruk av sosiale medium, etter type og sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2017
10978: Private føretak. Formål med bruk av sosiale medier, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2017
11307: Private føretak. Bruk av betalt reklame på internett, etter sysselsetting og næring (SN 2007) (prosent) 2016 2016 - 2016
Nettsky
10966: Private føretak. Kjøper nettskytenester, etter teneste og sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014 - 2017
10967: Private føretak. Nådde fordelar ved bruk av nettskytenester, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014 2014 - 2014
10968: Private føretak. Hindringar for kjøp av nettskytenester, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014 2014 - 2014
Kompetanse
10964: Private føretak. IKT-kompetanse, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2013 - 2016
10965: Private føretak. Sysselsetting av IKT-spesialistar, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014 - 2017
Avslutta tidsserier
04031: Bruk av Internett, etter mengd sysselsette. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2008
04034: Bruk av Internett, etter næringsområde (SN2002). Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2008
04035: Bruk av Internett. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2008
04030: Bruk av heimeside, etter mengd sysselsette. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2007
04036: Bruk av heimeside, etter næringsområde (SN2002). Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2007
04037: Bruk av heimeside. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2007
04289: Tryggleik, etter mengd sysselsette. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2008
04290: Tryggleik, etter næringsområde (SN2002). Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2008
04298: Tryggleik. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2008
04761: Tryggleiksproblem, etter mengd sysselsette. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2004
04762: Tryggleiksproblem, etter næringsområde (SN2002). Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2004
04763: Tryggleiksproblem. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2004
05021: Barrierar for bruk av IT, etter mengd sysselsette. Føretak med IT og 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05035: Barrierar for bruk av IT, etter mengd sysselsette. Føretak utan IT og 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05031: Barrierar for bruk av IT, etter næringsområde (SN2002). Føretak med IT og 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05036: Barrierar for bruk av IT, etter næringsområde (SN2002). Føretak utan IT og 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05033: Barrierar for bruk av IT. Føretak med IT og 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
05037: Barrierar for bruk av IT. Føretak utan IT og 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken