Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

03501: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt (K) 1987-1988 - 2016-2017
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken