Foretaksdemografi
07195: Foretak og ansatte (1.1.), unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (F) 2008 - 2017
07196: Foretak (1.1.), unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K) 2008 - 2017
07197: Nye foretak og ansatte, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform, antall ansatte og nyetablering/eierskifte (F) 2008 - 2017
06104: Nye foretak og ansatte, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter nyetablering/eierskifte og antall ansatte (K) 2001 - 2017
08774: Opphørte foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og type opphør (K) 2008 - 2016
Nye foretak, kvartal
09028: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007) og organisasjonsform 2008K1 - 2018K1
08076: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (K) 2008K1 - 2018K1
Foretak, omsetning og sysselsetting
08228: Foretak, omsetning og sysselsatte, unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall sysselsatte (F) 2008 - 2015
08229: Foretak, unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall sysselsatte (K) 2008 - 2015
Foretak etter kjennetegn ved de ansatte
08479: Foretak (1.1.), etter de ansattes kjønn og foretakenes næring (SN2007) 2009 - 2015
08480: Nyetableringer, etter de ansattes kjønn og foretakenes næring (SN2007) 2009 - 2015
08481: Høyvekstforetak, etter de ansattes kjønn og foretakenes næring (SN2007) 2006-2009 - 2012-2015
Avslutta tidsserier
03204: Foretak (1.1.) unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN94), organisasjonsform og antall ansatte (F) (avslutta serie) 2001 - 2008
06102: Foretak (1.1.) unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2002), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie) 2001 - 2008
03219: Foretak (unntatt offentlig forvaltning), etter næring (SN94), organisasjonsform og antall sysselsatte (F) (avslutta serie) 2000 - 2008
06705: Foretak unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2002), organisasjonsform og antall sysselsatte (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
03206: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring, organisasjonsform, antall ansatte og nyetablering/eierskifte (F) (avslutta serie) 2001 - 2008
03210: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN94), organisasjonsform, nyetablering/eierskifte (K) (avslutta serie) 2001K1 - 2008K4
07224: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform, nyetablering/eierskifte (K) (avslutta serie) 2008K1 - 2009K4
03690: Opphørte foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene (K) (avslutta serie) 2001 - 2008
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken