Folkemengde og befolkningsendringar

Kvartalsvise tal
01222: Folkemengd og kvartalsvise endringar (K) 1997K4 - 2018K1
01223: Folkemengd og endringar hittil i år (K) 1997K4 - 2017K4
07236: Middelfolkemengd og befolkningsendringar per 1 000 innbyggjarar 1997K4 - 2018K1
11327: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgerskap 2007K1 - 2018K1
Årlege tal, per 1. januar
07459: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K) 1986 - 2018
11727: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. Beregnede tall for nyeste kommuneinndeling (K) 2007 - 2018
10826: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (B) 2001 - 2018
04317: Folkemengde, etter grunnkrets (G) 1999 - 2018
03031: Folkemengde, etter kjønn, tiårige aldersgrupper og sivilstand. 1. januar (F) 1986 - 2018
03027: Folkemengde, etter sivilstand (K) 1986 - 2018
11366: Folkemengde, etter statsborgerskap (K) (B) 2016 - 2018
05196: Folkemengde, etter kjønn, alder og statsborgerskap 1977 - 2018
05328: Folkemengde, etter kjønn, sivilstand og statsborgerskap 2000 - 2018
11342: Folkemengde og areal (K) 2007 - 2018
05231: Beregnet folkemengde 31. desember og beregnet folketilvekst i året (K) 2009 - 2017
03037: Middelfolkemengde, etter kjønn, tiårige aldersgrupper og sivilstand (F) 1987 - 2017
Årlege tal, historiske tidsserier
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) 1951 - 2018
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret 1735 - 2017
10211: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder 1846 - 2018
05813: Folkemengde, etter kjønn og sivilstand 1769 - 2018
05810: Folkemengde, etter kjønn og alder 1845 - 2018
Avslutta tidsserier
10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) 1906 - 1968
05839: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder opp til 118 år (avslutta serie) 1846 - 2009
05807: Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand (avslutta serie) 1801 - 1990
05753: Folkemengde, etter kjønn, ettårig alder og sivilstand (avslutta serie) 1950 - 1985
05814: Folkemengde, etter statsborgerskap (avslutta serie) 1910 - 1993
05811: Middelfolkemengde, etter kjønn og alder (avslutta serie) 1846-1850 - 1991-1995
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken