Alle flyttinger (innenlandske og fra og til utlandet)
05539: Alle flyttinger. Innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet, etter kjønn og alder (F) 2004 - 2016
09498: Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet (F) 2005 - 2016
09588: Alle flyttinger til/fra hele landet, fylker og kommuner (K) 2002 - 2016
11327: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgerskap 2007K1 - 2017K4
Innenlandske flyttinger
05471: Innenlandsk innflytting, utflytting og nettoinnflytting (K) 1994 - 2016
05541: Innenlandske flyttinger, etter aldersgrupper (F) 2004 - 2016
05540: Innenlandske flyttinger, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper 2000 - 2016
07210: Innenlandsk nettoinnflytting til kommuner, etter innvandrerkategori (K) 2008 - 2016
09585: Innenlandske flyttinger, etter flytteregion og kjønn 1957 - 2016
09586: Innenlandske flyttinger, etter flytteregion og kjønn 1951-1955 - 2011-2015
09587: Innenlandske flyttinger, etter flytteregion, kjønn og alder 2005 - 2016
09590: Flyttinger innenfor kommunene (K) 2003 - 2016
Flyttinger fra og til utlandet
05869: Flyttinger fra og til utlandet 1958 - 2016
05395: Flyttinger fra og til utlandet og nettoinnflytting, etter kjønn 1958 - 2016
05426: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring (K) 1999 - 2016
05870: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter land 1961-1965 - 1986-1990
10677: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter landbakgrunn og fra- og tilflyttingsland 2005 - 2016
07822: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter fra- og tilflyttingsland 1967 - 2016
05476: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgerskap 2003 - 2016
05394: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap 1958 - 2016
05756: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter kjønn, alder og sivilstand, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap 1985 - 2016
09203: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter kjønn og alder 2001 - 2016
09204: Innvandring og utvandring, etter landsdel og statsborgerskap 2010 - 2016
09201: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og fraflyttings-/tilflyttingsland 2005 - 2016
Historiske befolkningsendringer
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) 1951 - 2018
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret 1735 - 2017
Avslutta tidsserier
05868: Innenlandske flyttinger, etter kjønn (avslutta serie) 1957 - 1992

Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken