06036: Felte elg (F) 1889-1890 - 2017-2018
03432: Felte elg, etter alder og kjønn (K) 1986-1987 - 2017-2018
08696: Tillatt felte elg (F) 1986-1987 - 2017-2018
10817: Beregnet slaktevekt for elg, etter alder og kjønn (F) 1998-1999 - 2017-2018
Avslutta tidsserier
03433: Tillatt felte elg (K) (avslutta serie) 1986 - 2009
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken