09220: Barnehager, etter eierforhold (K) 1987 - 2016
09169: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K) 1999 - 2016
09339: Årsverk i barnehager, etter barnehagens eierforhold og ansattes stillingstyper (K) 2000 - 2016
09344: Ansatte i barnehager, etter barnehagens eierforhold, ansattes stillingstyper og kjønn (K) 2000 - 2016
09345: Ansatte i barnehager, etter barnehagens eierforhold, ansattes stillingstyper og utdanning (K) 2000 - 2016
KOSTRA
04928: C. Barnehager, bydel - nøkkeltall (B) 2004 - 2017
04903: C. Barnehager - nøkkeltall (K) 1999 - 2017
06808: C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall (K) 1999 - 2017
04671: C. Barnehager, bydel - grunnlagsdata (B) 2004 - 2017
04683: C. Barnehager - grunnlagsdata (K) 1999 - 2017
06810: C1. Konsern - Barnehager - grunnlagsdata (K) 1999 - 2017
06423: C. Barnehager - kvalitet (K) 1999 - 2017
Avslutta tidsserier
01565: Barnehager, etter eierforhold (K) (avslutta serie) 1995 - 2000
01564: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K) (avslutta serie) 1999 - 2000
01566: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K) (avslutta serie) 1995 - 1998
01563: Barn i familiebarnehager, etter alder og oppholdstid per uke (K) (avslutta serie) 1999 - 2000
01567: Barn i familiebarnehager, etter alder og oppholdstid per uke (K) (avslutta serie) 1995 - 1998
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken