• størrelsen på befolkningen per 1. januar og endringer gjennom året
  • hvordan befolkningen fordeler seg etter alder, og hva som er forventet levealder
  • hvor gamle kvinner og menn er når de får sitt første barn, og hvor mange barn de får
  • antall ekteskap og skilsmisser
Tall om befolkningen per 01.01. 2024 og endringer i befolkningen i 2023
Tall om fordelingen for befolkningen per 01.01.2024 etter alder
Tall om endringer i befolkningen i 2023 - fruktbarhet
Tall om befolkningen og endringer i 2023 - ekteskap og skilsmisser