Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 29
Sorter:
 1. 06929: Den norske kirke (Dnk). Medlemmer og tilhørige, kirkelige handlinger og gudstjenester, etter bispedømme 2005 - 2023

  bispedømme Medlemmer av Dnk, Innmeldte i Dnk, Utmeldte av Dnk, Døpte, Konfirmerte, Kirkelige vigsler, Kirkelige gravferder, Gudstjenester

 2. 06932: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter yrke, kjønn, alder og bispedømme (avslutta serie) 2006 - 2014

  06932: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter yrke, kjønn, alder og bispedømme (avslutta serie) Sysselsatte, Årsverk Yrker i alt

 3. Den norske kirke

  bispedømme Den norske kirke. Gudstjenester og deltakelser, etter bispedømme Gudstjenester i alt Deltakelser i alt Gudstjenester

 4. 12207: Sysselsatte i Den norske kirke (K) 2015 - 2023

  12207: Sysselsatte i Den norske kirke (K) Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000), Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige

 5. 10465: Ikke-sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før og arbeidsmarkedsstatus (avslutta serie) 2012 - 2016

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 6. 10279: Ikke-sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før og alder (avslutta serie) 2012 - 2016

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 7. 10277: Sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før, arbeidssted og alder (avslutta serie) 2012 - 2017

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 8. 10283: Sysselsatte som har begynt i en enhet i staten i statistikkåret, etter departement med underliggende enheter og arbeidssted året før (avslutta serie) 2012 - 2017

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 9. 10252: Sysselsatte, tilganger og avganger i staten, etter departement med underliggende enheter og høyeste fullførte utdanningsnivå (avslutta serie) 2012 - 2017

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 10. 10251: Sysselsatte, tilganger og avganger i staten, etter departement med underliggende enheter og alder (avslutta serie) 2012 - 2017

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 11. 09915: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og kjennetegn ved de ansatte (avslutta serie) 2011 - 2017

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 12. 09911: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og alder (avslutta serie) 2011 - 2017

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 13. 10461: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og fagfelt (avslutta serie) 2011 - 2017

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 14. 10190: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og høyeste fullførte utdanningsnivå (avslutta serie) 2011 - 2017

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt

 15. 10189: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter, innvandringskategori og landgruppe (avslutta serie) 2011 - 2017

  , ¬ Fylkesmannen i Hordaland, ¬ Konkurransetilsynet, ¬ Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ¬ Departementenes servicesenter (DSS), ¬ Oslo bispedømme i alt, ¬ Hamar bispedømme i alt