Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Om SSB (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 25 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell

    Publisert:

    Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en befolkningstabell. Han vil gi et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene. Del element – Hva har vi til felles med forfedrene

   • Strategi for SSB

    Publisert:

    være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold Befolkningen skal ha tillit til at SSB er faglig uavhengig og upartisk Vi skal ha god kvalitet i all statistikk, forskning og analyse Vi skal sørge for at sørge for effektiv innhenting, bruk og deling av data Befolkningen skal ha tillit til at SSB behandler data og informasjon konfidensielt og sikkert Satsingsområder 2021

   • Se SSB legge fram befolkningsframskrivinger 26. juni

    Publisert:

    Se SSB legge fram befolkningsframskrivinger 26. juni Hvordan ser befolkningen ut fram mot 2100? Tirsdag 26? Vil fruktbarheten fortsette å synke? Hvilke kommuner får størst vekst og nedgang i befolkningen? Når og hvor treffer «eldrebølgen

   • Feil i beregninger om skattelette

    Publisert:

    først fram til at de rikeste fem prosentene av befolkningen får 55 prosent av skattekuttene, mens det riktige skal være 49 prosent. Del element I de opprinnelige beregningene ble dessverre hele befolkningen tatt med i beregningsutvalget, ikke bare de over 17

   • Arvid Olav Lysø

    Publisert:

    . Han har vært seksjonssjef for utdannings- og kulturstatistikken i Statistisk sentralbyrå siden 2013. Tidligere arbeidet han med befolknings- og valgstatistikk

   • SSBs virksomhet

    Publisert:

    økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet

   • De mest brukte tallene for din kommune samlet på en side

    Publisert:

    får du de mest brukte SSB-tallene om blant annet befolkning, utdannelse og kommuneøkonomi for din kommune: Befolkning, Arbeid og inntekt, Utdanning, Helse og levekår, Barn og unge, samt kommunens økonomi

   • Personprofiler i SSB

    Publisert:

    være representative for den norske befolkning. Dersom utvalget i enkeltundersøkelser også bygger på andre typer bakgrunnsopplysninger

   • Takk til de 160 000 som ble intervjuet i 2017!

    Publisert:

    . Statistikk skal speile samfunnet og vise utviklingstrekk for befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet. Norge er blant landene i verden som er kommet lengst

   • SSB på Arendalsuka

    Publisert:

    «Norges befolkning 2016 - 2100: Flere eldre, flere innvandrere, flere i sentrale strøk» Du får høydepunktene fra SSBs nye befolkningsframskrivinger, sammen med en liten

   • Forskning

    Publisert:

    Nøstbakken Mobil 986 22 835 E-post linda.nostbakken@ssb.no Gruppe for offentlig økonomi og befolkning (510) Navn Marte

   • Takk til de 130 000 som ble intervjuet i 2014!

    Publisert:

    . Statistikk skal speile samfunnet og vise utviklingstrekk for befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet. Norge er blant landene i verden som er kommet lengst. Årlig samler SSB inn data om befolkningens levekår gjennom levekårsundersøkelsene. I løpet av en treårsperiode lager vi statistikk over nordmenns helse

   • Bruk av SSBs tall til faktasjekking

    Publisert:

    utviklingen i norsk økonomi. Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som er sysselsatt, er viktig for mange

   • Census hub: Sammenlignbare og pålitelige tall for Europa

    Publisert:

    Census hub: Sammenlignbare og pålitelige tall for Europa Ønsker du å finne informasjon om befolkningen og boligene i din by, din region, land eller i flere land? Hvor mange

   • SSB på Arendalsuka

    Publisert:

    Holmøy i SSB snakker om hvordan en aldrende befolkning påvirker norsk økonomi i seminar arrangert av Arendalsuka i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Fredag 14. august kl. 12.30, Arendal kino  Mer om Arendalsuka. For