Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (12)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 12 treff for "kriminalitet" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Barn og familieetablering reduserer lovbrudd blant menn

    Publisert:

    Barn og familieetablering reduserer lovbrudd blant menn Sannsynligheten for å begå lovbrudd reduseres når menn får en partner eller blir fedre. Dette gjelder også når mennene ikke bor sammen med barnets mor

   • Sammenheng mellom familiens inntekt og ungdoms lovbruddsdebut

    Publisert:

    Sammenheng mellom familiens inntekt og ungdoms lovbruddsdebut Foreldrenes utdanning er viktigere enn yrkesinntekt for alle typer lovbrudd blant ungdom, bortsett fra vinningsforbrytelser, viser en?: Selv om flere etablerte teorier om kriminalitet antar en sammenheng mellom sosioøkonomisk bakgrunn og ungdoms lovbruddsaktivitet, har den empiriske dokumentasjonen ikke vært entydig

   • Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd

    Publisert:

    se mer kriminalitet alle dager i uka. Det er imidlertid særlig kriminaliteten i ukedagene, og ikke i helgene, som går oppBedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd Unge, ugifte menn som opplever at arbeidsplassen legges ned

   • Mulige sammenhenger mellom familiebakgrunn og kriminalitet

    Publisert:

    . Videre informasjon av definisjoner omtales i SSBs offisielle statistikker om kriminalitet og lovbrudd     Mulige sammenhenger mellom familiebakgrunn og kriminalitet Jo yngre barna er

   • Betydelige forskjeller i kriminalitet blant innvandrergruppene

    Publisert:

    Betydelige forskjeller i kriminalitet blant innvandrergruppene Innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre er overrepresentert i kriminalstatistikken. For enkelte grupper forklarer befolkningssammensetning opptil 45 prosent av denne overrepresentasjonen blant straffede

   • Alternativer til fengsel opprettholder sysselsetting etter straffegjennomføring

    Publisert:

    motvirke ny kriminalitet, men den straffede må være hjemme resten av døgnet. Straffegjennomføring med elektroniske fotlenker er ment som et alternativ til fengsel, og hvem som. Det er først og fremst personer som er dømt til mindre enn fire måneders fengsel for mindre alvorlige lovbrudd som får mulighet til å sone på denne måten

   • Spatial And Temporal Dynamics

    Publisert:

    . Hovedfokus ligger segregasjon etter bosted, kriminalitet, flyttemønster, og avstander mellom slektningers bosted.

   • Lovbruddskarrierer og livssituasjon

    Publisert:

    Lovbruddskarrierer og livssituasjon Prosjektet er et individuelt doktorgradsprosjekt i sosiologi som omhandler gjentatt kriminalitet i et livsløpsperspektiv. Datakildene er kriminalstatistikken og FD-Trygd.

   • Store variasjoner på resultatet avhengig av hvordan man måler

    Publisert:

    Store variasjoner på resultatet avhengig av hvordan man måler Ny studie viser at tilbakefall til kriminalitet varierer fra 9 til 53 prosent, avhengig av hvordan, blant hvem og hvor lenge tilbakefallet måles. Del element Å måle tilbakefall til kriminalitet har vært en sentralt kriminologisk og rettspolitisk

   • Fotlenkeordning gir færre lovbrudd

    Publisert:

    begått nytt lovbrudd enn ellers. Blant de som faktisk begikk ny kriminalitet fant imidlertid ikke forskerne noen endring i antallet nye lovbrudd eller hvor alvorlige disse lovbruddene varFotlenkeordning gir færre lovbrudd Andelen personer som begår nye lovbrudd etter endt straff er lavere blant de som soner med fotlenke enn de som

   • Kriminalitet blant innvandrere går ned med økt botid

    Publisert:

    . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påKriminalitet blant innvandrere går ned med økt botid De fem første årene etter innvilget opphold

   • Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen lavere enn før

    Publisert:

    Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen lavere enn før Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen