Sammenlikning av prisnivå i Europa2013-2015, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Sammenlikning av prisnivå i Europa - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. desember 2016 2013-2015 Norge falt til fjerdeplass i BNP-sammenlikning
16. juni 2016 2015 Norge relativt lavere i BNP-sammenlikningen for 2015
14. desember 2015 2012-2014 Norge fortsatt i toppen av BNP-sammenlikning
17. juni 2015 2014 Norge holder stillingen i BNP-sammenlikningen
12. desember 2014 2011-2013 Luxembourg, Norge og Sveits stadig på BNP-toppen
19. juni 2014 2013 Store europeiske kontraster
16. desember 2013 2010-2012 Norge topper BNP- og prissammenlikning
20. juni 2013 2012 Luxembourgs og Norges BNP per innbygger fortsatt høyest
17. desember 2012 2009-2011 Norge i en klasse for seg?
22. juni 2011 2010 Ingen endringer i toppen
22. juni 2012 2011 Noreg har nest høgste BNP per innbyggjar
15. desember 2011 2010 Høyt BNP, sterk relativ vekst over tid
16. desember 2010 2008-2009 Store forskjeller i BNP og prisnivå
19. desember 2002 2001 Høyt BNP, middels konsum
5. oktober 2000 1998 Norge - høyt BNP og høyt prisnivå
24. juli 2003 2002 Små endringer fra 2001
1. august 2002 2000 Nest høyest BNP per innbygger i Europa
19. desember 2003 1995-2002 Høyt BNP og høyt prisnivå også i 2002
4. juni 2004 2003 Sammensatt europeisk bilde
20. juni 2006 2005 Norge fremdeles på pristoppen
6. juni 2005 2004 BNP per innbyggjar i Noreg nest høgast i Europa
20. desember 2006 2003-2005 Stabile prisnivåforskjeller i Europa
22. desember 2005 2003-2004 Norge på pris- og inntektstoppen
12. januar 2005 2003 Høyt BNP per innbygger tross høye priser
26. juni 2008 2007 Høy norsk materiell velstand
11. juli 2007 2006 Store kontraster i Europa
12. desember 2008 2006-2007 Nye EU-land i framgang
19. desember 2007 2005-2006 Små endringer i prisnivå og BNP
26. juni 2009 2008 Luxembourg og Norge på topp
17. desember 2009 2006-2008 Luxemburg og Norge stadig øverst
22. juni 2010 2009 Luxembourg og Norge øverst

For tidligere publiseringer se også: Prisnivå på varer og tjenester.