21528_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21528
Luxemburg og Norge stadig øverst
statistikk
2009-12-17T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2006-2008, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Luxemburg og Norge stadig øverst

Luxemburg og Norge hadde høyest prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i Europa i 2008. Også personlig konsum per innbygger og prisnivå ligger høyt i Norge sammenlignet med resten av Europa.

Volumindekser av BNP per innbygger i utvalgte land. Prisnivåjustert. 2006-2008. EU27=100

Volumindekser av personlig konsum per innbygger i utvalgte land. 2006-2008. Prisnivåjustert. EU27=100

Sveits, Irland og Nederland etterfulgte Luxemburg og Norge. Dette var de fem landene med høyest prisnivåjustert BNP per innbygger i 2008. Fra 2007 til 2008 steg også norsk BNP per innbygger noe sterkere - relativt sett. Blant landene med høyest BNP per innbygger passerte Sveits Irland i 2008, etter en markert nedgang i BNP for Irland. Et interessant mønster er at det fra 2006 til 2008 har vært en generell nedgang i prisnivåjustert BNP per innbygger for landene med tradisjonelt sterk økonomi sett i forhold til gjennomsnittet for EU27. Det var en klart positiv utvikling i BNP per innbygger for de nye medlemslandene Slovakia og Romania samt for de vestre delen av Balkan. På tross av dette har landene i den vestre delen av Balkan-regionen fortsatt et nivå som ligger under 50 prosent av gjennomsnittet for alle EU-landene.

Stort spenn i personlig konsum per innbygger i 2008

Indeksen for prisnivåjustert personlig konsum per innbygger varierer sterkt i Europa, fra 148 i Luxemburg til 30 i Albania. Dette betyr at personlig konsum i Luxemburg lå 48 prosent over gjennomsnittet for EU 27, mens Albania hadde 70 prosent lavere personlig konsum enn gjennomsnittet. På grunn av strukturelle og økonomiske forskjeller mellom landene bør man likevel bruke eller tolke de mest ekstreme resultatene forsiktig. For de nordiske landene har Norge det høyeste personlige konsum per innbygger i 2008 - og rangeres foran Island. Endringen i relativ, personlig konsum i 2008 for resten av de nordiske landene var varierende, fra ingen endring i Norge, til svak, relativ oppgang i Finland og endelig svak, relativ nedgang for Danmark og Sverige. Landene i den vestlige delen av Balkan-regionen hadde den mest markante oppgangen i personlig konsum sett i forhold til gjennomsnittet i EU. Men utgangspunktet deres var et lavt nivå.

Prisnivåindekser for personlig konsum i utvalgte land.2006-2008. For hvert år. EU27=100

Norsk prisnivå - fortsatt høyt

Tall for 2008 viser at Norge og Danmark har de høyeste prisene i Europa. Deretter fulgte Sveits, Irland og Luxemburg. Landene med de laveste prisene i Europa er Den tidligere Jugoslaviske Republikk Makedonia, Bulgaria og Albania. Generelt har mange av de større økonomiene relativt sett hatt en moderat endring i prisene i perioden 2006-2008. Klare unntak er Island og Storbritannia som i 2008 hadde en sterk nedgang i relativt prisnivå. For Island ligger forklaringen i en sterk svekkelse av den islandske kronen fra 2007 til 2008. Også Storbritannia ble påvirket av et svekket pund, men effekten var på langt nær så kraftig som på Island. Appresiering av valutaer av tsjekkisk koruna, polsk zloty og slovakisk koruna påvirket også det relative prisnivået i form av en relativ prisøkning.

Mer informasjon

Hovedresultatene for undersøkelsen er publisert I EUROSTATs Statistics in focus .

Forklaringer:

I det Europeiske sammenligningsprogrammet (ECP) deltar:

- de 27 EU-medlemslandene

- de tre EU-kandidatlandene (Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Tyrkia)

- de tre EFTA-medlemslandene (Island, Norge og Sveits)

- de fire landene på Vest-Balkan (Albania, Bosnia Herzegovina, Montenegro og Serbia)

Personlig konsum består av:

- konsum i husholdningene,

- konsum i ideelle organisasjoner,

- individuelle konsumutgifter i statsforvaltningen

- individuelle konsumutgifter i kommuneforvaltningen, for det meste utdannelse og helsetjenester.

Personlig konsum er prioritert over husholdnings konsum fordi volum av personlige tjenester som er betalt av stater, varierer på tvers av landene. En komparativ studie av statens utgifter for Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia viste at Staten i de skandinaviske landene fra 1994 til 2006 brukte mer penger enn de statlige myndigheter i Storbritannia (Jacobsen, 2009) .

Tabeller: