270275_tabell_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar
270275_tabell
statistikk
2016-12-14T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
false
Statistikken viser BNP per innbygger, personlig konsum per innbygger og prisnivå. Norge er nummer 4 i BNP-sammenlikning fra 2015.

Sammenlikning av prisnivå i Europa2013-2015, foreløpige tall

Innhold