158071_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar-forelopige-tall
158071
Store europeiske kontraster
statistikk
2014-06-19T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Store europeiske kontraster

Nye tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat, viser at prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i Luxembourg var hele ni ganger høyere enn i Bosnia-Hercegovina i 2013. Norge holder fortsatt stillingen som landet med nest høyest BNP per innbygger.

BNP per innbygger, prisnivåjustert, foreløpige tall. Utvalgte land. Indeks. EU28=1001
2013
1Kilde: Eurostat
Norge191
Island116
Sverige127
Danmark125
Finland112
Frankrike108
Italia98
Polen68
Spania95
Storbritannia106
Tyskland124
BNP per innbygger, prisnivåjustert. Indeks. Foreløpige tall 2013. EU28=100

Ifølge Eurostats tall er det ikke-EU-medlemmene på Vest-Balkan (Bosnia-Hercegovina, Albania, Makedonia, Serbia og Montenegro) som kommer ut med det laveste BNP-nivået i den ferske sammenlikningen, mens storhertugdømmet Luxembourg kommer best ut. En årsak til at Luxembourg topper listen, er at en stor andel av landets arbeidstakere bor i nabolandene og derfor bidrar til verdiskapningen i landet uten å være inkludert i innbyggertallet.

Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger var nest høyest i Europa, 91 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene (EU28). Neste land på listen, Sveits, hadde et BNP som var 58 prosent over EU-snittet. Deretter følger Østerrike, Sverige, Nederland, Irland, Danmark og Tyskland, alle med et resultat mellom 24 og 29 prosent over EU28.

BNP per innbygger er ofte brukt som et mål for den materielle velstanden i et land. I denne undersøkelsen er BNP per innbygger omregnet med kjøpekraftspariteter, noe som tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom land.

Resultatene er basert på de siste BNP-tallene for 2013 og de nyeste kjøpekraftsparitetene fra Eurostat. Oppdaterte resultater for 2013 publiseres i desember i år.

Fra EU27 til EU28: Kroatias EU-medlemsskap påvirker indeksenes sammenlignbarhetÅpne og lesLukk

Nivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av de per i dag 28 EU-landene (EU28=100), etter at Kroatia ble medlem fra 1. juli 2013. Det betyr at indeksene i denne artikkelen ikke er direkte sammenliknbare med indeksene i tidligere publiseringer. I Statistikkbanken og i våre tabeller er imidlertid alle tall tilbake i tid regnet om til EU28=100.