212677_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar-forelopige-tall
212677
Norge holder stillingen i BNP-sammenlikningen
statistikk
2015-06-17T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false
Statistikken viser BNP per innbygger, personlig konsum per innbygger og prisnivå. Norge hadde Europas nest høyeste BNP per innbygger i 2014.

Sammenlikning av prisnivå i Europa2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge holder stillingen i BNP-sammenlikningen

Tall fra Eurostat viser at Norge i 2014 fortsatt hadde nest høyest prisnivåjustert BNP per innbygger. Luxembourg lå på topp, mens landene på Vest-Balkan stadig har de laveste BNP-nivåene i Europa.

BNP per innbygger, prisnivåjustert, foreløpige tall. Utvalgte land. Indeks. EU28=1001
2014
1Kilde: Eurostat
Norge179
Island121
Sverige124
Danmark124
Finland110
Frankrike107
Italia97
Polen68
Spania93
Storbritannia108
Tyskland124
Figur 1. BNP per innbygger, prisnivåjustert. Indeks. Foreløpige tall 2014. EU28=100

Det er fortsatt stor forskjell i prisnivåjustert BNP per innbygger mellom landene i Europa. Øverst ligger Luxembourg med et prisnivåjustert BNP per innbygger 163 prosent over gjennomsnittet av de 28 EU-landene (EU-28). Luxembourgs høye BNP per innbygger skyldes at en stor del av landets arbeidstakere bor i nabolandene og derfor bidrar til verdiskapningen uten å være inkludert i innbyggertallet.

Vest-Balkan mer enn 60 prosent under EU-gjennomsnittet

Nederst på listen ligger de fem ikke-EU-medlemmene på Vest-Balkan: Bosnia-Herzegovina, Albania, Serbia, Makedonia og Montenegro. I disse landene var prisnivåjustert BNP per innbygger om lag 60 - 70 prosent under EU-gjennomsnittet.

Tyskland, Sverige og Danmark på samme BNP-nivå

Norge og Sveits kom nærmest Luxembourg i sammenlikningen, med BNP per innbygger på henholdsvis 79 og 61 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene. Deretter fulgte Irland, Nederland og Østerrike med resultater mellom 32 og 28 prosent over EU-snittet. Tyskland, Danmark og Sverige hadde i 2014 samme BNP-nivå, 24 prosent over [EU-28].

Resultatene er basert på de siste BNP-tallene for 2014 og de nyeste kjøpekraftsparitetene fra Eurostat. Oppdaterte resultater for 2014 publiseres i desember i år.