21562_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21562
Store forskjeller i BNP og prisnivå
statistikk
2010-12-16T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2008-2009, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Store forskjeller i BNP og prisnivå

Luxembourg og Norge hadde høyest prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i Europa også i 2009. Det er fortsatt store kontraster mellom de europeiske landene, både når det gjelder BNP og prisnivå.

Volumindekser for BNP per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige tall 2009. EU27=100

Luxembourg og Norge var i særklasse de to europeiske landene med høyest prisnivåjustert BNP per innbygger i 2009. Sveits og Nederland fulgte deretter. Prisnivåjustert BNP per innbygger i Danmark og Sverige var omkring 35 prosent lavere enn i Norge.

Det er fremdeles store forskjeller mellom landene øst og vest i Europa. Av de tolv landene som har kommet med i EU siden 2004, er Kypros, Slovenia, Tsjekkia og Malta de eneste som er i nærheten av vesteuropeisk nivå. Helt nederst på lista finner vi land som hverken er med i EU eller EØS-samarbeidet: Serbia, den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Bosnia-Hercegovina og Albania. Prisnivåjustert BNP per innbygger i Luxembourg, som topper statistikken, er omkring 10 ganger så høyt som i Albania, som ligger nederst.

Danmark med høyeste prisnivå, Island med stort fall

Prisnivået i Danmark på varer og tjenester til personlig konsum var Europas høyeste i 2009, hele 50 prosent høyere enn gjennomsnittet i de 27 EU-landene (EU27). To land utenfor EU, Norge og Sveits, fulgte på de neste plassene, med et prisnivå drøyt 40 prosent over snittet i EU27.

Sverige hadde et prisnivå for personlig konsum ned mot det europeiske gjennomsnittet. Svenskenes priser lå omtrent på nivå med Frankrike, Østerrike, Nederland, Italia og Tyskland. Landene med det laveste prisnivået finner vi sørøst i Europa; i Albania, Serbia, Bulgaria og den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia koster varer og tjenester til personlig konsum under halvparten av det som er gjennomsnittsprisnivået i EU.

Island hadde i 2007 et prisnivå for personlig konsum som lå mer enn 50 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU. I 2009 var bildet vesentlig endret, med et islandsk prisnivå som da var havnet på gjennomsnittet i europeisk målestokk. Storbritannia har hatt en liknende utvikling. I 2007 var det britiske prisnivået 15 prosent over gjennomsnittet i EU, i 2009 var prisnivået sunket til 4 prosent under EU27. For begge disse landene er hovedforklaringen en sterk svekkelse av henholdsvis den islandske kronen og det britiske pundet.

Prisnivå for varer og tjenester til personlig konsum, utvalgte land. EU27=100

Forklaring til indeksene

Alle indekser i tabeller og figurer er uttrykt i forhold til det gjennomsnittlige nivået i EUs medlemsland (EU27=100). Hvis for eksempel indeksen for et lands BNP, personlig konsum eller prisnivå er 120, betyr dette at landets nivå er 20 prosent høyere enn gjennomsnittet av de 27 EU-landene.

Tabeller: