21550_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21550
Sammensatt europeisk bilde
statistikk
2004-06-04T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sammensatt europeisk bilde

Norge holder stillingen som landet med Europas nest høyeste BNP per innbygger i 2003, også etter at det er korrigert for det høye prisnivået. Kontrastene mellom landene i Europa er stadig store.

Volumindekser for bruttonasjonalprodukt per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige anslag. 2003. Norge=100

Dette går frem av de første anslagene for prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i de 31 landene som deltok i den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen i 2003. Disse anslagene baserer seg på foreløpige nasjonalregnskapstall for 2003 og fremskrivninger av resultatene fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen i 2002 .

Som i tidligere år er det Luxembourg som topper statistikken, noe som langt på vei kan tilskrives svært spesielle forhold ved storhertugdømmets økonomi. Gjennomsnittlig BNP per innbygger i de 15 "gamle" EU-landene utgjør 73 prosent av volumet for Norge. Omtrent på dette nivået finner vi også Finland, mens de øvrige nordiske landene kommer noe bedre ut.

EUs ti nye medlemsland ligger alle vesentlig lavere. I Polen og de tre baltiske landene utgjør prisnivåjustert BNP per innbygger bare en knapp tredel av Norges nivå. Imidlertid er Estland, Latvia og Litauen også blant de europeiske landene som har sterkest økonomisk vekst. Nederst blant de 31 landene finner vi Bulgaria, Romania og Tyrkia, der prisnivåjustert BNP per innbygger kun utgjør rundt en femdel av volumet i Norge.

Les mer i Eurostats " Statistics in Focus "