21526_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21526
Luxembourg og Norge øverst
statistikk
2010-06-22T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Luxembourg og Norge øverst

Nye tall fra Eurostat viser at Norge i 2009 fortsatt hadde Europas nest høyeste prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Tallene viser for øvrig at det er stor variasjon i BNP per innbygger i Europa.

Volumindekser for BNP per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige tall 2009. EU27=100

I 2009 var Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger 78 prosent over gjennomsnittet i de 27 EU-landene. Bare Luxembourg plasserte seg foran Norge på lista. Andre land som utmerket seg med et høyt BNP per innbygger, var Sveits, Irland og Nederland henholdsvis 44, 31 og 30 prosent over gjennomsnittet.

I Albania, Bosnia-Herzegovina, Makedonia og Serbia var prisnivåjustert BNP per innbygger 60 til 70 prosent lavere enn gjennomsnittet for EU. Slovenia og Tsjekkia fortsetter å være unntakene i de sentraleuropeiske landene, med BNP-nivå nærmere gjennomsnittet i EU, og over de to vesteuropeiske landene Malta og Portugal.

Det er viktig å notere at de foreløpige anslagene for 2009 er fremskrivinger av 2008-resultatene , og ikke alle de nye dataene fra prisnivåundersøkelsene som ble foretatt i 2009, er inkludert. Resultater for 2009 med nye data innarbeidet vil foreligge mot slutten av 2010.

Om BNP

BNP brukes som et mål for et lands totale økonomiske aktivitet, og kan også anvendes til sammenlikninger av økonomisk utvikling mellom land. I denne undersøkelsen er BNP per innbygger omregnet med kjøpekraftspariteter, noe som tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom land.

Mer informasjon

Les mer i pressemeldingen fra Eurostat .

Tabeller: