21554_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21554
Små endringer fra 2001
statistikk
2003-07-24T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer fra 2001

Luxembourg har fortsatt Europas høyeste BNP per innbygger når det tas hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene, mens Norge kommer på andreplass. De nye medlemslandene i EU har i snitt et BNP per innbygger som ligger under halvparten av nivået i dagens EU-land.

De første anslagene for prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i de 31 landene som deltok i den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen i 2002, gir i grove trekk samme bilde som året før.

Dette innebærer at Luxembourg stadig skiller seg ut med et meget høyt volum på BNP per innbygger, 89 prosent over gjennomsnittet for de 15 EU-landene sett under ett. Norge ligger 42 prosent og Irland 26 prosent over EU-snittet, mens flertallet av de øvrige EU- og EFTA-landene ligger mellom pluss eller minus 20 prosent av gjennomsnittsverdien for de 15 nåværende medlemslandene.

Resultatene for landene som forventes å bli medlemmer av EU i 2004, gir en illustrasjon på at vi i fremtiden vil se et langt mer heterogent EU når det gjelder materielle levekår: Gjennomsnittsverdien for BNP per innbygger i disse landene sett under ett er under halvparten av gjennomsnittet for dagens 15 medlemsland, selv når man har tatt hensyn til forskjeller i prisnivå. Imidlertid er det også store forskjeller mellom landene: Mens Kypros og Slovenia ligger høyere enn de nåværende medlemslandene Hellas og Portugal, utgjør BNP per innbygger i Latvia kun 35 prosent av EU-gjennomsnittet. Søkerlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia ligger enda lavere.

De foreløpige anslagene for 2002 er rene fremskrivninger av 2001-resultatene , og inneholder ingen nye data fra prisnivåundersøkelsene foretatt i 2002. Resultater for 2002 med nye data innarbeidet vil foreligge mot slutten av året.

Les mer i Eurostat s " Statistics in Focus ".

Tabeller: