100930_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar-forelopige-tall
100930
Luxembourgs og Norges BNP per innbygger fortsatt høyest
statistikk
2013-06-20T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Luxembourgs og Norges BNP per innbygger fortsatt høyest

Nye tall fra Eurostat viser at Norge i 2012 fortsatt hadde Europas nest høyeste prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Tallene viser også at det fortsatt er store forskjeller i BNP per innbygger i Europa.

BNP per innbygger, prisnivåjustert, foreløpige tall. Indeks. EU27=1001
2012
1Kilde: Eurostat
Norge195
Island112
Sverige128
Danmark125
Finland115
Frankrike108
Italia98
Polen66
Spania97
Storbritannia110
Tyskland121
BNP per innbygger, prisnivåjustert. Indeks. Foreløpige tall 2012. EU27=100

I 2012 var Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger 95 prosent over gjennomsnittet i de 27 EU-landene (EU-27). Neste land på listen, Sveits, hadde et BNP som var 60 prosent over EU-snittet. BNP-nivået i Norge ligger høyt også i forhold til de andre nordiske landene. Generelt hadde landene i Øst- og Mellom-Europa lavere BNP per innbygger enn Vest-Europa. Forskjellen i BNP per innbygger i Europa var betydelige: fra 171 prosent over EU-gjennomsnittet i Luxembourg til 72 prosent lavere enn EU-gjennomsnittet i Bosnia-Hercegovina. Luxembourg topper listen fordi en høy andel av landets arbeidstakere bor i nabolandene og derfor bidrar til BNP uten å være inkludert i innbyggertallet. Disse arbeidstakerne trekker dermed ikke ned Luxembourgs BNP per innbygger.

Resultatene er basert på de siste BNP-tallene for 2012 og de nyeste kjøpekraftsparitetene fra Eurostat. Oppdaterte resultater for 2012 publiseres i desember i år.