240807_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar-forelopige-tall
240807
Norge relativt lavere i BNP-sammenlikningen for 2015
statistikk
2016-06-16T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false
Statistikken gir BNP, personlig konsum per innbygger og prisnivå. Norge hadde Europas nest høyeste BNP per innbygger i 2015, men de andre nærmer seg.

Sammenlikning av prisnivå i Europa2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge relativt lavere i BNP-sammenlikningen for 2015

Tall fra Eurostat viser at Norge i 2015 fortsatt hadde nest høyest prisnivåjustert BNP per innbygger, etter Luxembourg. De siste årenes prisnedgang på Norges viktigste eksportvare, olje, var en viktig årsak til at det norske nivået ble relativt lavere i 2015.

BNP per innbygger, prisnivåjustert, foreløpige tall. Utvalgte land. Indeks. EU28=1001
2015
1Kilde: Eurostat
Norge163
Island124
Sverige123
Danmark124
Finland108
Frankrike106
Italia95
Polen69
Spania92
Storbritannia110
Tyskland125
Figur 1. BNP per innbygger, prisnivåjustert. Indeks. Foreløpige tall 2015. EU28=100

* = foreløpige tall

Det er fortsatt stor forskjell i prisnivåjustert BNP per innbygger mellom landene i Europa. Øverst ligger Luxembourg med et prisnivåjustert BNP per innbygger langt over gjennomsnittet for de 28 EU-landene. Luxembourgs høye BNP per innbygger skyldes at en stor del av landets arbeidstakere bor i nabolandene og derfor bidrar til verdiskapningen uten å være inkludert i innbyggertallet.

Lavere eksportpris på olje gir lavere BNP per innbygger

Norges BNP lå 63 prosent over EU-snittet i 2015, men befant seg hele 79 prosent over snittet året før. Sveits og Irland kom nærmest i sammenlikningen med BNP per innbygger på henholdsvis 62 og 45 prosent over gjennomsnittet for EUs medlemsland. Lavere pris på vår viktigste eksportvare, olje, er en viktig årsak til den relative nedgangen i BNP per innbygger i 2015 for Norge.

Stadig høyt BNP-nivå i Vest-Europa

Nederland, Østerrike, Tyskland, Island, Danmark og Sverige har også et høyt BNP-nivå med resultater mellom 23 og 29 prosent over EU-snittet. Belgia, Storbritannia, Finland og Frankrike følger deretter med BNP-nivå mellom 6 og 17 prosent over gjennomsnitt for EU-28.

Nederst på listen ligger de fem ikke-EU-medlemmene på Vest-Balkan: Bosnia-Herzegovina, Albania, Serbia, Makedonia og Montenegro. I disse landene var prisnivåjustert BNP per innbygger 60 - 70 prosent under EU-gjennomsnittet.

Endringer i BNP-nivået kan ha mange årsaker

Endringer over tid i rangeringen av landene i BNP-sammenlikningen kan tilskrives:

  • endringer i nominelt BNP
  • endringer i prisnivåindikatorer (PPP)
  • endringer i innbyggertall
  • eller en kombinasjon av disse faktorene.

For de fleste europeiske landene er det bare mindre endringer i perioden.

Resultatene er basert på de siste BNP-tallene for 2015 og de nyeste kjøpekraftsparitetene fra Eurostat. Oppdaterte resultater for 2015 publiseres i desember i år.