21540_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/arkiv
21540
Stabile prisnivåforskjeller i Europa
statistikk
2006-12-20T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2003-2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabile prisnivåforskjeller i Europa

Prisnivåforskjellene mellom landene i Europa har ligget rimelig stabilt i perioden 2003-2005. Danmark, Island, Norge og Sveits har i perioden de høyeste prisnivåene i Europa, mens de nye EU-landene i Sentral-Europa samt Bulgaria, Makedonia, Romania og Tyrkia havner nederst på tabellen.

Relativt prisnivå for personlig konsum i utvalgte land. 2005. EU25=100

Dette går frem av den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen for årene 2003-2005, som nettopp er fremlagt av Eurostat. Til tross for Norges høye prisnivå er bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger blant de aller høyeste i Europa.

2005: Høyest prisnivå på Island

I 2005 ligger prisnivået på varer og tjenester til personlig konsum 41 prosent over EU-gjennomsnittet i både Danmark og Norge. Dette er 18 prosent høyere enn i Sverige og 15 prosent over Finlands nivå. Prisnivået i Sveits er omtrent på nivå med Norge, mens Island topper listen med et prisnivå 50 prosent over gjennomsnittet i EU.

Blant de 12 landene som har innført euro som felles valuta, er det fremdeles betydelige forskjeller: Prisnivået i Irland og Finland ligger 40 prosent høyere enn i Portugal og 47 prosent høyere enn i Hellas. For de 25 EU-landene totalt er spredningen enda større: Danmarks prisnivå er i 2005 hele tre ganger høyere enn Litauens. De fire største EU-landene - Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland - ligger svært jevnt. I disse landene er prisnivået rundt tre firedeler av Norges.

Det går stadig et tydelig skille mellom de 15 "gamle" EU-landene og de nye medlemslandene i Sentral-Europa, der prisnivået ligger rundt halvparten av "vest-europeisk" nivå i flere land. I perioden fra 2003 til 2005 kan det imidlertid se ut til at det har vært en langsom utvikling i retning av et mer enhetlig europeisk prisnivå.

Valutakursen viktig

Det er viktig å være klar over at valutakursen er av stor betydning i internasjonale sammenlikninger av relativt prisnivå. Et godt eksempel på dette er at når Island fra 2004 til 2005 går forbi Danmark, Norge og Sveits og etablerer seg klart som "Europas dyreste land", skyldes ikke dette høyere prisvekst på Island enn i andre land, men derimot en styrking av den islandske kronen. På samme måte er en forbigående svekkelse av den norske kronen årsaken til at Norges relative prisnivå falt fra 2003 til 2004, men steg tilbake til 2003-nivå året etter. En svakere krone "gjorde Norge billigere", sett fra utlandet.

For euro-landene er denne faktoren uten betydning, siden de har felles valuta. Ikke overraskende viser det seg at prisnivåforskjellene mellom disse landene er forholdsvis stabile gjennom hele perioden 2003-2005.

BNP per innbygger, prisnivåjustert, i utvalgte land. 2005. EU25=100

Prisnivå og inntektsnivå

Hvis vi ønsker å sammenlikne befolkningens levekår i ulike land, trenger vi blant annet et inntektsmål som for eksempel bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger og indikatorer for landenes relative prisnivå, slik at vi kan justere BNP per innbygger for prisnivåforskjeller.

I en sammenlikning av prisnivåjustert BNP per innbygger kommer Norge svært godt ut, med et prisnivåjustert inntektsnivå 69 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU, 38 prosent over Danmarks og 47 prosent over Sveriges nivå. Luxembourg er det eneste europeiske landet som plasserer seg foran Norge, mens det er et langt sprang ned til andre høyinntektsland som Irland, Sveits og Island. Sammen med Estland, Latvia, Litauen, Romania og Tyrkia er Norge også blant de landene som har sterkest vekst i prisnivåjustert BNP per innbygger i perioden 2003-2005.

Forskjellene internt i EU er fremdeles betydelige når det gjelder BNP per innbygger. Selv etter at vi har justert for forskjeller i prisnivå, ligger prisnivåjustert BNP per innbygger i EUs nye, sentraleuropeiske medlemsland stort sett mellom 20 og 50 prosent lavere enn gjennomsnittet i EU.

Flere tall i Eurostats formidlingsdatabase .

Tabeller: