Forskningsdirektør

Linda Nøstbakken
986 22 835
linda.nostbakken@ssb.no

 

Gruppe for offentlig økonomi og befolkning (510)

Seksjonsleder: 
Stefan Leknes
stefan.leknes@ssb.no

Gruppe for miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi (520)

Seksjonsleder: 
Cathrine Hagem
950 45 115
cathrine.hagem@ssb.no

Gruppe for makroøkonomi (530)

Seksjonsleder: 
Thomas von Brasch
938 98 524
thomas.vonbrasch@ssb.no

Gruppe for arbeidsmarked og skatt (550)

Seksjonsleder: 
Ola Vestad
409 02 502
Ola.Vestad@ssb.no