Jobber med: HR
Utdanning: Mastergrad i psykologi

Portrettfoto av Runa Sørlie Rekstad, ansatt i SSB

Runa mener det som kjennetegner SSB som arbeidsplass er høy faglig kompetanse, og et hyggelig og åpent miljø. Til daglig jobber hun blant annet med rekruttering, lederstøtte og –utvikling, lønnsforhandlinger, organisasjonsutvikling og generell oppfølging på HR-området.

– SSB er en stor virksomhet. Det gjør at fagmiljøet innenfor HR også er stort, som gir veldige gode muligheter for utvikling innen faget. Her er vi mange med ulik kompetanse, som utfyller og lærer av hverandre.

 – Selv om det er en stor institusjon, kommer vi som jobber med HR tett på ledere og medarbeidere. Det skjer noe hele tiden, og det er mye spennende man kan være med på. Det er med andre ord kort vei til å få god kontakt med folk, og gode muligheter for å få være med å påvirke prosesser.