Jobber med: Forskning innenfor fruktbarhet og familiedemografi
Utdanning: Mastergrad i sosiologi

Portrettfoto av Janna Bergsvik, ansatt i SSB

Janna tar for tiden doktorgrad i familiedemografi. Som forsker som jobber med en doktorgrad på prosjektbasis, føler Janna at hun står veldig fritt i jobben sin.

– Å jobbe som forsker i SSB gir en fin blanding av deltakelse i innovative og ambisiøse forskningsprosjekter, parallelt med at vi bidrar til etablerte leveranser til samfunnsrelevante rapporter som er viktige for det norske samfunnet.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at det kan være krevende å jobbe mot internasjonale publiseringer.

– Man får ikke alltid like hyggelige tilbakemeldinger på det man leverer, og prosessen fra første analyse til ferdig publisering er lang og tidkrevende. Men hyggelige kollegaer og deltakelse på spennende internasjonale konferanser gir meg alltid ny motivasjon og inspirasjon.

Janna er strålende fornøyd med arbeidsmiljøet, og skryter av kollegaene sine.

– Folk er rause på deling av kompetanse, og jeg møter alltid åpne dører. De fleste er ivrige etter å diskutere faglige problemstillinger og den fine kantina, kaffebaren, treningsrommene og annet gir mange muligheter for å ha det hyggelig sammen også utover det rent faglige. I tillegg gjør fleksibel arbeidstid, hjemmekontorordninger og ledelsens tilrettelegging jobben veldig familievennlig.