Jobb i SSB

Møt våre ansatte

I SSB jobber det folk innenfor mange ulike fagfelt: statistikkproduksjon, forskning, datainnsamling og metode, IT, HR, sikkerhet, administrasjon og kommunikasjon. Vi har lokaler i Oslo og i Kongsvinger, med til sammen over 800 ansatte. Her møter du noen av våre ansatte innenfor ulike fagfelt i SSB.

Portrettfoto av Gunnar Larsson, ansatt i SSB

Jobber med: Konsumprisindeksen

Utdanning: Mastergrad i samfunnsøkonomi

Portrettfoto av Janna Bergsvik, ansatt i SSB

Jobber med: Forskning innenfor fruktbarhet og familiedemografi

Utdanning: Mastergrad i sosiologi

Portrettfoto av Magnus Myrdal Jenssen, ansatt i SSB

Jobber med: IT. Forvaltning av Felles Datamottak (FDM) og moderniseringsprosjektet MOD Sirius

Utdanning: Bachelor i informatikk fra NTNU

Portrettfoto av Runa Sørlie Rekstad, ansatt i SSB

Jobber med: HR

Utdanning: Mastergrad i psykologi