SSB skal levere forskning og statistikkproduksjon som støtter og informerer analysearbeidet, og som skal være til nytte for forvaltningen, Stortinget, partene i arbeidslivet, media og allmennheten for øvrig.

Samfunnsøkonomi, statsvitenskap, siviløkonomi, sosiologi, ressursøkonomi, ingeniørfag, IT og kommunikasjon er utdanningsretninger vi ofte etterspør.

Akkurat nå har vi et særlig behov for kompetanse innen IT.

Se om vi har noen ledige stillinger (på webcruiter.com).

Vi tilbyr

Fleksibel arbeidstid

SSB tilbyr fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering. I perioden 15. mai til 14. september har vi sommertid med noe kortere arbeidsdag.

Trening i arbeidstiden

Ansatte får bruke inntil én arbeidstime i uka til trening. Vi har treningsrom i våre lokaler.

SSB har også et variert treningstilbud via Idrettsforeningen utenom arbeidstid, som for eksempel innebandy, bedriftsfotball, intervalltrening, bordtennis, klatring og kondisgruppe. Vi stiller lag i Holmenkollstafetten og deltar i serier og i nordiske turneringer.

Pensjonsordning

Alle ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse. Det trekkes dermed 2 prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd.

Faglig utvikling

Det er et mål at SSB skal ha ledende kompetansemiljøer innenfor våre kjerneområder, og at alle medarbeidere skal møte faglige utfordringer, god ledelse og kompetente kolleger. Som ansatt i SSB tilbys du et bredt spekter av kurs og utviklingsprogrammer.

Som nyansatt i SSB blir du invitert til et fire dagers introduksjonsprogram, hvor du blir kjent med SSBs samfunnsoppgave, historie og kultur, og SSB som organisasjon. Det er også en fin anledning til å bli kjent med andre nyansatte i SSB.

Kompetanseutvikling i SSB foregår hovedsakelig i det daglige arbeidet. I tillegg har vi interne kurs i blant annet språk og kommunikasjon, Office, IT-kurs og kurs i statistiske metoder, samt større utviklingsprogrammer i blant annet prosjektledelse og prosessanalyse.

Internasjonalt arbeid

I SSB er det mulighet for å jobbe internasjonalt gjennom vårt samarbeid med organisasjoner som OECD, IMF og andre statistikkprodusenter.