63936
63936
friartikkel
2015-05-13T09:22:00.000Z
no

Kommunetall

Slik finner du kommunetall

Publisert:

Oppdatert:

I Norge er det 356 kommuner, og mange av SSBs statistikker har tall for kommunene. Det er imidlertid flere veier til tallene. Her er en samlet inngang til kommunetall på ssb.no.

 Finn kommunetall i Statistikkbanken

I Statistikkbanken kan du lage detaljerte tabeller med tidsserier, og mange av tabellene i Statistikkbanken inneholder tall på kommunenivå. De som har kommunetall vil være merket med (K) i tabellnavnet.

Her finner du oversikt over alle tabeller i Statistikkbanken som inneholder:

   


 

Finn kommunetall via statistikkområdene

På inngangssidene for de ulike statistikkområdene kan du ved hjelp av filtrering få lister over alle statistikker som inneholder kommunetall ved å hake av for Kommune i venstre marg. Eksempelvis kan du finne statistikker med kommunetall innenfor befolkning.

 


 

Finn kommunetall i KOSTRA (KOmmune STat RApportering)

Alle landets kommuner er pliktet til å rapportere regnskaps- og aktivitetstall til databasen KOSTRA. I KOSTRA kan du få en samlet oversikt over flere aspekter ved en kommune og det er mulig å sammenligne kommuner.

Om KOSTRA

KOSTRA nøkkeltall

 


 

Om regionale inndelinger i Norge

Her finner du en oversikt over kommunene i Norge og endringer som har skjedd i kommuneinndelingene gjennom årene. Her finner du også oversikt over andre regionale inndelinger, som grunnkretser og bydeler. Listene over regionale inndelinger i Norge er tilgjengelige i forskjellige format, slik som Excel og CSV.

Kontakt