Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2015, endelige tall

Innhold

Arkiv for Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. mai 2016 2015 Stadig mindre utslipp av nitrogenoksider
13. desember 2016 1990-2015 Ny beregningsmetode gir økte utslipp
18. desember 2015 1990-2014 Fortsatt for høyt ammoniakkutslipp
7. mai 2015 2014 Norge klart under utslippsmålet for nitrogenoksider
20. januar 2015 1990-2013 Utslippsmålet for nitrogenoksider nådd i 2013
14. mai 2014 2013 Fortsatt redusert utslipp av nitrogenoksider
29. januar 2014 1990-2012 Nærmere utslippsmålet for nitrogenoksider
12. februar 2007 1990-2005 Må redusere NOX-utslippene med 21 prosent
7. mai 2013 2012 Forsurende utslipp ned 3 prosent i 2012
4. februar 2013 1990-2011 Ammoniakk- og NOx-utslipp over målene
8. mai 2012 2011 NOx-utslippene ned 2 prosent
9. februar 2012 1990-2010 Klarte ikke innfri NOx-forpliktelsene
25. mai 2011 1990-2010 NOx-forpliktelsen blir ikke innfridd
19. mai 2010 1990-2009 Stadig lavere utslipp av forsurende gasser
26. mars 2001 2000 Vil Norge klare forpliktelsene?
11. februar 2011 1990-2009 Tvilsomt om NOx-forpliktelsen innfris
17. mars 2000 1999 Utslippsmål for NOx og NMVOC ikke innfridd i 1999
24. januar 2002 1990-2000 NOX-utslippene større enn tidligere antatt
21. mars 2002 2001 NOX-utslippet opp 1 prosent
13. februar 2004 1990-2002 Svovelutslippene kraftig redusert
14. februar 2003 1990-2000 NOx-utslippene må reduseres kraftig
1. april 2004 2003 Sterk vekst i NOX-utslippene i 2003
1. april 2003 2002 Utslipp fra oljelasting kraftig ned
9. februar 2006 1990-2004 Norge langt unna enkelte utslippsforpliktelser
9. februar 2005 1990-2003 Utslippene av nitrogenoksider går gal vei
11. mai 2006 1990-2005 Betydelige NOX-reduksjoner må til
5. april 2005 2004 Stabile NOX-utslipp, men må reduseres
19. mai 2009 1990-2008 NOx stadig en utfordring, NMVOC i rute
13. mai 2008 1990-2007 Utslippene under NMVOC-målet
9. februar 2009 1990-2007 Økning i NOX-utslipp
12. februar 2008 1990-2006 Stor utfordring å oppfylle NOX-målet
11. mai 2007 1990-2006 Utslippskrav snart nådd
15. februar 2010 1990-2008 Reduserte NOX-utslipp fra sjøfart