Rapporter 2005/06

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2003

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2003

Ansvarlige

Gisle Berge, Tom Kirkemo, Robert Straumann, Jørn Kristian Undelstvedt

Serie og -nummer

Rapporter 2005/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

82-537-6738-2

ISBN (trykt)

82-537-6737-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

82

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt