Rapporter 2013/63

Kommunale avløp

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2012. Gebyrer 2013

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2012. Gebyrer 2013

Ansvarlige

Gisle Berge, Kari B. Mellem

Serie og -nummer

Rapporter 2013/63

Annen serieinformasjon

Rapporter

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8832-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8831-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

95

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt