Priskalkulator for førstegangsomsetning

Ingress

Beregn prisendring for førstegangsomsetning innenlands.

PIF kalkulator

Priskalkulator for førstegangsomsetning

Les om kalkulatoren

Siste tilgjengelige tall er for januar 2024. Tall for februar kommer ca. 10. mars.

Velg marked

Hvilken type vare er det?

Hva var prisen for varen?

Beregn prisendring fra

Beregn prisendring til

Kilde

 

Grunnlaget for beregningene er den månedlige prisindeks for førstegangsomsetning innenlands fra Statistisk sentralbyrå. 

For å skrive ut beregningen klikk Ctrl+p for å få utskrift av denne siden.

Se flere kalkulatorer og les mer om statistikken

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands
Prisindeksen måler prisutviklingen i første omsetningsledd innenlands.
Kalkulatorer
Skal du justere kontrakter? Regn ut prisendringer med våre ulike kalkulatorer.