Kultur og fritid

Statistikk

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
Statistikken syner talet på medlemmer i trus- og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4
 1. Har innvandrere som deltar frivillig høyere tillit til samfunnsinstitusjoner?

  Innvandrere som yter frivillig innsats deltar mer politisk, men har ikke høyere tillit til samfunnsinstitusjoner enn personer som ikke yter frivillig innsats. Det er variasjoner mellom frivillige fra ulike innvandrergrupper, og mellom innvandrere og øvrig befolkning.

 2. Mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn 2022

  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse blant innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre i 2022

 3. Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn

  Rapporten Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn er basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk, og er et tillegg til Norsk kulturbarometer 2021 som ble publisert 24. mai 2022.

 4. Barn med innvandrerbakgrunn brukte folkebibliotek mest i 2021

  Syv av ti barn med innvandrerbakgrunn oppga i 2021 at de hadde vært på et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn. Én av fire boklesere med innvandrerbakgrunn lånte boken de leste på biblioteket.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet innvandring og innvandrere; kultur og fritid.