Metoder og dokumentasjon for inntekt og forbruk

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Fordelingseffekter av offentlige tjenester i EU- og EØS-landene Artikkel 3. november

    Dette notatet dokumenterer resultater fra en analyse av fordelingseffekter av offentlige tjenester. Analysene er basert på inntektsbegrepet utvidet inntekt, som er lik inntekt etter skatt pluss verdien av de offentlige tjenestene som husholdene mottar.