Svarene dine er viktige

Statistikken brukes blant annet av Eurostat, Riksantikvaren og Miljødirektoratet.

  • Svar på spørsmål om reiser inngår i europeisk statistikk og gir en samlet oversikt over hvor mye og hvor europeere reiser.
  • Statistikken benyttes av Innovasjon Norge og andre organisasjoner innen reiselivet for å kartlegge i hvilken grad befolkningen bruker Norge som reisemål.
  • Statistikk om vedfyring brukes til beregning av utslipp.
  • Statistikk om kulturminner brukes til å følge opp nye mål i kulturmiljøpolitikken.

Det er viktig at du deltar, selv om du ikke har reist i det siste.

Statistikkene er en viktig informasjonskilde for offentlige myndigheter. Resultatene blir også gjengitt i SSBs egne publikasjoner, og universiteter og forskningsmiljøer bruker dem til forskning og undervisning. Mediene og interesseorganisasjoner benytter også disse statistikkene.

I undersøkelsen spør vi blant annet om utgiftene dine til reiser de tre siste månedene, om du har fyrt med ved i boligen din og om interesse for kulturminner og kulturmiljøer.

Undersøkelsen inneholder ulike temaer fordi det er ulike oppdragsgivere. Svarene på spørsmål om reiser vil inngå i en felles europeisk statistikk, spørsmålene om vedfyring er på oppdrag fra Miljødirektoratet, og spørsmålene om kulturminner er på oppdrag fra Riksantikvaren.

Intervjuet vil ta omtrent 10-15 minutter, alt etter hvordan reiseaktiviteten din har vært de siste tre månedene.

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss. I løpet av den nærmeste tiden vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre et intervju.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg. Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Vi har trukket et tilfeldig utvalg på 2 000 personer i alderen 16–79 år fra Folkeregisteret.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre statistikk.

  • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
  • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.
  • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.

Har du flere spørsmål?

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på svar@ssb.no eller 62 88 56 08.