396465
396465
innrapportering
2019-09-02T15:13:00.000Z
no

Pågår

Undersøkelse om bruk av tobakk og alkohol

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn opplysninger om bruk av tobakk, alkohol og cannabis i den norske befolkningen. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

Det er viktig at du deltar, selv om du ikke røyker eller drikker.

Hvordan svarer du?

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss. I løpet av den nærmeste tiden vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre et intervju.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg. Undersøkelsen gjennomføres kun per telefon.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

 

Hvem skal svare?

Vi har trukket et tilfeldig utvalg på 1 000 personer i alderen 16–79 år fra Folkeregisteret.

Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig for oss å få dine svar for å få et best mulig resultat.

Svarene dine er viktige

Statistikken er en viktig informasjonskilde for offentlige myndigheter. Resultatene blir også gjengitt i SSBs egne publikasjoner, og universiteter og forskningsmiljøer bruker dem til forskning og undervisning. Mediene og interesseorganisasjoner benytter også denne statistikken.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir rettet eller slette, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00. Lør: 10.00-16.00